Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?

2021-10-09 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej.Kommunen lägger om en väg . Och byter ut dagvatten och spillvatten rör i gatan.dom kommer för högt med rören så min nerfart får anlägga en pump säger dom.har pratat med mätteknikern som utför jobbet. dom kan sänka så dom klara mitt vatten. Men kommunen säger nej till det.vad och hur ska man gå tillväga.mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Likställighetsprincipen

Jag tolkar din fråga som att kommunen kräver att din nerfart anlägger en pump trots att det går att gå tillväga på ett annat, mindre ingripande, sätt. Kommuners verksamhet regleras i kommunallagen och en bärande princip i all verksamhet och alla beslut som kommunen fattar är likställighetsprincipen. Den innebär att kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap. 3 § kommunallagen). Eftersom det finns bättre alternativ för dig än att anlägga en pump och detta därtill inte innebär någon större nackdel för kommunen så har inte kommunen sakliga skäl för att särbehandla dig. Mitt råd till dig är därför att framföra till kommunen att beslutet i frågan strider mot likställighetsprincipen och att den därför inte har rätt att besluta om en sådan sak.

Om kommunen trots detta motsätter sig finns det möjlighet att överklaga beslutet (13 kap. 1 och 2 § kommunallagen). Överklagandet ska vara skriftligt och inges till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (13 kap. 5 § kommunallagen).

Sammanfattning

Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig till kommunen och framför detta. Om kommunen trots allt motsätter sig den alternativa lösningen så har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Om du behöver mer hjälp kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?