FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/02/2018

Kommunens ansvar för stöd och hjälp enligt Socialtjänstlagen

Jag är fn bostadslös, och samtidigt skriven på min församling/kyrka i Uppsala.

Vistas och övernattar inom familjen, mest hos min mor som bor på annan ort.

Har nu ansökt om ekonomiskt bistånd från Uppsala kommun som är min hemstad.

Socialtjänsten i Uppsala hävdar dock att jag bör söka försörjningsstöd från den ort, jag "vistas mest i".

För mig är det naturligt att hålla mig till Uppsala som ju är min hemstad.

Vem har rätt?

Tack för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till och ansvaret för olika former av stöd från Socialtjänsten regleras i Socialtjänstlagen (SoL), som du hittar här. I SoL kapitel 2a §1 anges att det är den kommun där den enskilde vistas som ansvarar för stöd och hjälp. Vistelsekommun är den kommun där den enskilde vistas när det aktuella behovet uppstår och den enskilde ansöker om en insats. Var behovet ursprungligen har uppstått saknar betydelse.

Undantag från denna huvudregel finns i kapitel 2a §§3-5.

§3 reglerar situationen då den enskilde är bosatt i en annan kommun än där han eller hon vistas. I dessa fall är bosättningskommunen ansvarig. Som bosättningskommun räknas den kommun där den enskilde är antingen 1) stadigvarande bosatt, 2) den kommun dit den enskilde har starkast anknytning, trots att den är stadigvarande bosatt i annan kommun, eller 3) om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun dit han eller hon har starkast anknytning. Den kommun som den enskilde är stadigvarande bosatt i är i de allra flesta fall den kommun där han eller hon är eller borde vara folkbokförd. Då det verkar som att du saknar stadigvarande bostad bör därmed din anknytning till respektive kommun utredas för att slå fast vilken kommun som är ansvarig för att ge stöd åt dig.

Enligt förarbetena till bestämmelsen kan vid bedömningen av var den enskilde har starkast anknytning ledning dras, förutom från reglerna rörande vart personen borde vara folkbokförd, från bland annat den enskildes familjeförhållanden, var den enskilde har sitt sociala nätverk samt den enskildes egen uppfattning om sin anknytning till olika kommuner.

Då du vistas mestadels hos din mor, i en annan kommun än Uppsala, kan detta innebära att du anses ha sådan anknytning till den kommunen att den bedöms vara ansvarig. Samtidigt talar det faktum att du själv anser dig ha starkare anknytning till Uppsala för att du ska söka och få hjälp av Uppsala kommun. Utan att veta mer om omständigheterna i ditt individuella fall är det svårt att göra en mer precis bedömning av vilken kommun som borde vara ansvarig för att handlägga din ansökan om bistånd.


Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo