Kommissionärs dröjsmål med leverans

2016-02-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Hur är det om det föreligger en koncern där moderbolaget och dotterbolaget har ett kommissionförhållande. Om dottern (kommissionären) ingår avtal med tredje part, men varan inte avlämnas i tid till köparen, kan tredje part då vända sig till moderbolaget (kommittenten) och kräva skadestånd?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Avtal som ingås med en kommissionär ger ej dennes motpart (i detta fall köparen) rätt att rikta krav mot kommittenten annat än då detta är hänförligt till en felaktig vara och såväl kommissionären som kommittenten är näringsidkare samt köparen (tredje man) konsument (se 25 § kommissionslagen (2009:865) och 46 § konsumentköplagen (1990:932)). Eftersom det här är tal om dröjsmål med leverans äger anförd regel inte tillämpning, varav följer att köparen (tredje man) inte äger rikta anspråk mot kommittenten. Eventuellt skadeståndsyrkande skall istället riktas mot kommissionären.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (851)
2020-12-03 Ångerrätt och vad man behöver göra som privatperson
2020-11-30 Kan man kräva kompensation för en vara man inte fått och istället fått pengarna tillbaka?
2020-11-30 Kan minderårig köpa glykol?
2020-11-25 Öppet köp i butik

Alla besvarade frågor (86931)