Kommer Transportstyrelsen ta mitt körkort?

2021-03-21 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag råkade köra 46 på en 30 väg fick böter 2800kr jag undrar nu får jag en varning oxå eller kan transportstyrelsen ta mitt körkort undrar vad som händer nu är så orolig har aldrig varit i denna situationen
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag uppfattar det som undrar du om du även kommer få en varning och om ett körkortsingripande kan göras med anledning av denna överträdelse. Nedan redovisar jag förutsättningarna för ingripande.

Indraget körkort

Körkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Ringa fortkörning

Enligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-20 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen upp till 30 km/h. Normalpåföljden vid en överträdelse med 16-20 km/h är en varning. Överskrider föraren hastighetsgränsen med 21 km/h eller mer återkallas körkortet vanligtvis. En samlad bedömning av hastighetsöverträdelsen görs från fall till fall, då beaktas inte bara din tidigare historik utan även hur området där du körde såg ut och liknande omständigheter.

Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 30 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 16 km/h. Av den anledningen är det troligt att du skulle kunna få en varning och att det kommer anses vara en tillräcklig åtgärd för din hastighetsöverträdelse. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera ringa fortkörningar.

Utifrån den informationen jag har att gå på skulle jag säga att du inte behöver vara orolig för ett körkortsingripande i dagsläget. Trots det är det alltid bättre att vara försiktig och visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter, det är förstås inte bara du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.

Om du vill klaga på en eventuell varning

Skulle det vara så att du får en preliminär varning från Transportstyrelsens så kan du välja att godkänna den och då vinner den laga kraft, vilket innebär att beslutet därefter inte kommer gå att överklaga och du får då varningen utfärdad till dig.

Om du väljer att inte godkänna varningen kommer ärendet att handläggas som andra ärenden. Du får då möjlighet att yttra dig över händelsen och ge din inställning innan Transportstyrelsen fattar ett beslut efter en mer ingående prövning. Det du skulle kunna framhäva då är just hur du inte har haft en hastighetsöverträdelse tidigare, att överträdelsen var ringa och kanske eventuellt hur området såg ut där du överskred hastighetsgränsen. Var området tätbebyggt eller utanför en skola eller liknande blir det dock svårt att vinna framgång med en sådan typ av argumentation, eftersom en hastighetsöverträdelse då inte blir lika försvarbart.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96531)