FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/04/2017

Kommer tidigare inköpt lägenhet tas med vid bodelning?

Hejsan,

Jag är en svenska som är gift med en belgisk medborgare. Vi ämnar skilja oss.

Vi har inte skrivit ett äktenskapsförord. Nu ska vi skiljas.

Jag har en lägenhet i Gbg som jag köpte före äktenskapet gick igenom, kommer den delas oss emellan om inget äktenskapsförord upprättas?

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver inte något mer specifikt angående ert giftermål, men jag utgår ifrån att det är registrerat och giltigt i Sverige eftersom ni båda är EU-medborgare. Både Belgien och Sverige är två länder som antagit gemensamma bestämmelser om vilket lands lagstiftning som ska användas vid gränsöverskridande skilsmässor. Det betyder att ni får lov att själva komma överens om vilket lands lagstiftning ni vill tillämpa vid skilsmässan om ni har medborgarskap i båda.

Om ni väljer att skilja er i Sverige kommer alltså de svenska lagarna att användas, vilket för er del innebär att äktenskapsbalken blir aktuell. I denna står att ni ska göra en bodelning vid skilsmässa (9 kap. 1§ ÄktB). En bodelning ska innehålla ert giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild, med vissa undantag för bland annat kläder och annat hänförligt till personligt bruk (10 kap. 1§ och 7 kap. 1§ ÄktB).

Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller om man fått det genom till exempel arv eller gåva med villkoret att det ska göras till din enskilda egendom (7 kap. 2§ ÄktB). Det finns även en annan möjlighet till att egendomen kan vara enskild, nämligen om det är ett så kallat surrogat. Det innebär att du har köpt din lägenhet för pengar som du exempelvis har ärvt med förbehållet om att de ska vara enskilda, och att lägenheten då senare har trätt i dess ställe och även den blir enskild. Det kan dock vara en komplicerad reglering och är förmodligen inte aktuellt i ditt fall. Om den inte är enskild ska lägenheten räknas med i bodelningen. Det spelar alltså ingen roll att den är inköpt innan ni gifte er.

Vid bodelningen försöker man att i första hand se till att vardera make får sin egendom på sin ”lott”, till exempel om lägenheten är värd 500 tusen och ert giftorättsgods totalt uppgår till 1 miljon, så kan ni förenklat sett välja att du får lägenheten och din make resterande 500 tusen (11 kap. 7§ ÄktB). Om det är så att din lägenhet är värd mer än vad din andel av bodelningen uppgår till, kan du istället få behålla lägenheten och kompensera din make med pengar (11 kap. 9§ ÄktB).

Detta är vad som gäller enligt svenska skilsmässoregler och det är möjligt att det kan vara mer fördelaktigt för dig att tillämpa de belgiska istället. Som du märker kan det vara många omständigheter som spelar roll för hur utfallet blir vid er bodelning. Jag rekommenderar dig därför att ta vidare kontakt med våra jurister på Lawline för att göra en mer noggrann utredning om du är intresserad av att utreda hur du bäst går tillväga för att behålla din lägenhet. Du kan nå dessa på info@lawline.se. Du är givetvis även välkommen att skriva en ny fråga om du har några andra funderingar.

Med vänliga hälsningar

Carolina LundhRådgivare