Kommer mitt körkort bli återkallat eftersom jag fått en varning innan?

2021-05-10 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag har fortfarande prövotid på mitt körkort och för någon månad sen fick jag fortkörningsböter där jag körde 77km/h på en 50 väg och som tur fick jag behålla mitt körkort men fick 3600kr i böter. Då fick jag en varning av transportstyrelsen. Här om dagen fick jag böter på 1500kr för att jag hade mobilen i handen när jag körde bilen, vill bara tillägga att jag körde 20km/h på en 30 väg då.Men min fråga är nu, kommer mitt körkort bli återkallat eftersom jag hade en varning innan?Skulle va tacksam för ett snabbt svar :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar ifall ditt körkort kommer att bli återkallat eftersom du hade en varning innan du fick böter häromdagen.

Tillämpliga lagar är Körkortslagen (KörkL) och Trafikförordningen (TrF).

Jag kommer först och främst redogöra vad som gäller för de olika trafikförseelserna (fortkörning och användning av mobil i trafiken), därefter kommer jag försöka besvara din fråga om ditt körkort kommer att bli återkallat. I slutet hittar du en sammanfattning av mitt svar.

När det gäller fortkörning så säger lagen att ett körkort ska återkallas om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL). Enligt praxis anses en hastighetsöverträdelse med 30 km/h eller mer (på en 30-väg eller högre) som skäl för återkallelse och därmed inte ringa (prop. 1992/93:189 s 3-4). I ditt fall körde du 27 km/h för fort och det var förmodligen därför du fick böter och en varning istället för återkallat körkort (5 kap. 9 § KörkL).

Användandet av mobiltelefonen samtidigt som man kör regleras i 4 kap. 10 e § TrF. Lagen säger att föraren inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning så att hon eller han håller den i handen. Om föraren av oaktsamhet bryter mot denna regel, döms personen till penningböter (14 kap. 3 § första punkten c TrF)

Kommer körkortet bli återkallat eftersom att du hade en varning sen innan?

Lagen säger att om en förare genom upprepade brott, i väsentlig grad, har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikens bestämmelser, ska körkortet återkallas (5 kap. 3 § tredje punkten KörkL).

Enligt Transportstyrelsen kan en varning innebära att de gör en hårdare bedömning om personen skulle göra sig skyldig till fler trafikförseelser eller brott i framtiden. Enligt praxis ska en varning inte utfärdas igen inom två år, därmed blir risken stor att körkortet återkallas om man redan fått en varning sen innan.

I slutändan är det dock Transportstyrelsen som avgör om ditt körkort ska återkallas eller inte. I varje fall görs en enskild bedömning där flera faktorer tas till hänsyn.

Sammanfattning

Enligt praxis är risken stor att ditt körkort kan komma att återkallas, då varningar som huvudregel inte ges ut flera gånger inom loppet om 2 år (och du nämner att du fick varningen för någon månad sedan).

Trafikförseelserna i sig (att ha kört 77km/h på en 50-väg & att ha haft mobilen i handen under körning) är inte grund för återkallelse av körkort. Men lagen säger att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande förmåga eller vilja att rätta sig efter trafikreglerna och säkerheten. Detta tyder alltså på att ditt körkort kan komma att återkallas.

Men som sagt är det i slutändan Transportstyrelsen som avgör, genom en enskild bedömning med hänsyn till flera faktorer och därav kan jag inte ge dig ett mer precist svar än det ovan.

Hoppas detta gav dig lite klarhet i frågan i alla fall. Om något var oklart eller du har några fler frågor, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (981)
2021-11-26 Vem ansvarar vid en kollision vid övningskörning?
2021-11-20 Får man köra bil om man har har diagnostiserats med epilepsi?
2021-11-20 Syns en återkallelse av körkort i belastningsregistret?
2021-11-20 Vilka påföljder kan följa av olovlig körning?

Alla besvarade frågor (97361)