Kommer mitt körkort att bli indraget om jag kört narkotikapåverkad?

2021-02-24 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag blev stannad av polisen för några dagar sedan för att bilens ena halvljus inte funkade. Dom undrade ifall jag hade tagit några droger för att polisen tyckte jag såg påvärkad ut, då ville dom ha ett blodprov. Jag var på en fest och rökte några dagar innan. Hur kommer detta påverka mitt körkort och vad blir straffen, det var första gången jag har blivit stannad på det viset.Ångrar mig mycket och det var riktigt dumt men kommer man kunna fråga om man kan få ha tex BC istället för indraget körkort ( har prövotid )
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga avser att du efterfrågar information om körkortet kommer att bli indraget om du kört påverkad av narkotika. Jag kommer att använda mig av körkortslagen och lagen om straff för vissa trafikbrott. Kommer även att nämna narkotikastrafflagen som berör påföljder vid narkotika brott.

Att köra påverkad av narkotika

Att köra när man är påverkad av narkotika är en trafikförseelse som leder till återkallelse av ditt körkort, 5 kap 3§ Körkortslagen. Om överträdelsen ses som mindre allvarlig kan Transportstyrelsen välja att bara utfärda en varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd, alternativt begränsa körkortet genom att begränsa behörigheter på körkortet. Vid denna bedömning tittar Transportstyrelsen på omständigheterna som förelegat. Eventuellt kan de finna att en varning räcker, 5kap 9§ körkortslagen. Hur bedömningen exakt kommer gå till kan jag inte gå närmre in på då det är Transportstyrelsen som sköter det.

Rattfylleri

Lagen som reglerar olovlig körning är: 4 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Här finner vi information gällande att en person som fört ett motordrivet fordon efter att ha intagit narkotika dömd för rattfylleri. Straffskalan för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet att anses som grovt rattfylleri blir straffskalan fängelse i högst två år.

Påföljder vid narkotikabrott

När det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor, enligt 1-2§ i narkotikastrafflagen; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis.

- För ringa narkotikabrott är påföljden böter eller fängelse i högst sex månader.

- För grovt narkotikabrott är påföljden fängelse i lägst två och högst sju år.

- För synnerligen grovt narkotikabrott är påföljden fängelse lägst sex och högst tio år.

Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken.

Sammanfattning

Att köra påverkad av narkotika leder oftast till att körkortet blir indraget. Ytterligare konsekvenser är att det kan bli ett åtal om rattfylleri.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1226)
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?
2021-10-01 Körkortsomhändertagande vid fortkörning
2021-09-30 Vad händer om man kör elsparkcykel med högre hastighet än 20 km/h och högre maxstyrka än 250 watt?

Alla besvarade frågor (96380)