FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott24/02/2021

Kommer mitt körkort att bli indraget när jag kört 15 km för fort?

Hej.

Det var så här att jag skulle åka hem från skolan. Då missade jag fartkameran som fanns. Vägen är 80 och jag körde 95 km/h. Det tråkiga är att jag har en tid kvar på min prövotid. Nu undrar jag om jag kommer få körkortet indraget eller om jag ska få böter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du efterfrågar information gällande om körkort kan bli återkallat när man kör för fort. Regler om återkallande av körkort samt spärrtid finns i körkortslagen.

Blir körkortet återkallat vid fortkörning?

Körkortet kan bli återkallat om man kör för fort, om det inte endast är en mindre överträdelse, detta står i körkortslagen 5 kap 3§ fjärde punkten. Generellt kan man säga att gränsen till vad som är en mindre överträdelse går vid 30 km/h över hastighetsbegränsningen, det vill säga att om du kör fortare än 30 km/h över hastighetsbegränsningen kan körkortet återkallas. Om du kör på en väg med lägre hastighetsbegränsning, 30 km/h eller lägre, är gränsen 20 km/h eller mer över hastighetsbegränsningen för att du skall riskera att dem återkallar ditt körkort.

Konsekvenser vid fortkörning

Eftersom att du körde för fort riskerar du att få böter. Hur mycket du blir skyldig att betala beror på hastighetsbegränsningen på vägen du körde på. I ditt scenario har du överskridit hastigheten med 15km / h på en väg där hastigheten är över 50km/h. Detta skulle generellt sätt resultera i böter på 2000 kronor.

Ytterligare en konsekvens som kan ske av att köra för fort i trafiken är att man blir åtalad för ett brott som heter vårdslöshet i trafik. Vårdslöshet i trafik är ett brott som regleras i lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). I trafikbrottslagen står det att vårdslöshet i trafik innebär att föraren i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Frågan om någon gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna.

I de centrala trafikreglerna som gäller samtliga trafikanter finns aktsamhetsregeln i 2 kapitlet 1§ trafikförordningen. Det är till den aktsamhetsbestämmelsen som straffbestämmelsen om vårdslöshet i trafik anknyter sig till.

Grov vårdslöshet i trafik regleras i 1 § 2 st. trafikbrottslagen. Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Återkallelse av körkort får ske vid grov vårdslöshet i trafik enligt 5 kapitlet 3§ 1 p i körkortslagen.

Sammanfattning

Du som kör för fort riskerar i först hand att få böter, beloppet beror på hur hög hastighet du kört på samt vilken väg. Om detta anses vara en allvarligare överträdelse kan körkortet återkallas samt bli åtalad för vårdslöshet i trafik.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine LovborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo