Kommer mitt körkort att bli återkallat nu när jag godkänt ett strafföreläggande för ringa narkotikabrott?

2018-10-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej. Jag blev arresterad och tagen på förhör och pissprov då jag blivit visiterad av polis, erkände allt och var fullt sammarbetsvillig. De förhörde mig där jag erkände till brottet och godkände strafföreläggande, pissprov visade positivt för THC. De gjorde en husrannsakan där jag visade dem exakt vart allting fanns. Totalt hade jag 13 g cannabis och 2 tabletter stesolid. Jag är nu oroad över mitt körkort då jag erkände att jag rökt i 5 år. Polisen glömde dock en burk med 2 gram hemma hos mig, och hela händelsen skrämde upp mig mycket och jag ångrar att jag ens rökte från första början. Jag ringde 114 14 och bad om att personligen komma och lämna in resterande gram eftersom jag fick en riktig tankeställare. Detta hände för några veckor sedan och har varit ren sedan dess och kommer fortsätta vara det. Detta är första gången jag blivit anhållen eller dömd(inte ännu) aldrig ens fått någon typ av böter. Vad är nu min chans att behålla körkortet? Prövotiden är över sen 2 år, kommer jag få yrka på att få behålla mitt körkort? Jag ångrar mig som sagt och lämnade in cannabis till polisen, det kanske hjälper mig? Kan jag villigen lämna regelbundna pissprov för att bevisa detta? Jag körde ej bil i samband med brottet, jag har aldrig kört bil påverkad av någon substans. Eller är jag helt körd då erkände att jag rökt i 5 år..?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du är orolig över att ditt körkort kommer att dras in, eftersom du erkänt ett narkotikabrott. Av det du berättar tolkar jag det dock som att du inte blev arresterad när du körde bil. Reglerna om körkortsåterkallelser hittar du i Körkortslagen (KörkL).

Det är Transportstyrelsen som avgör ett körkort ska återkallas eller inte. Skulle detta ska även en spärrtid bestämmas, och den kan vara från en månad i upp till tre år (KörkL 5:6). I KörkL 5:3 finns en lista med orsaker som gör att ett återkallande kan bli aktuellt. Transportstyrelsen har även en förenklad version av listan på sin hemsida, som du hittar här. Jag tänker att det som skulle kunna vara aktuellt i ditt fall är punkt 5 eller punkt 6. Nedan kommer jag att gå igenom vad de två punkterna innebär, och om det är tänkbart att Transportstyrelsen skulle bedöma att du uppfyller någon av dem.

Punkt 5: att du är opålitlig i trafiken ur nykterhetssynpunkt

Denna punkt gäller bland annat för någon som omhändertagits för berusning, även om det inte var i ett fordon. En helhetsbedömning ska göras för att se hur stor risken för misskötsamhet. Normalt sett omfattas här personer som blivit omhändertagna vid ett flertal tillfällen, och som blivit dömda för exempelvis narkotikabrott vid ett flertal tillfällen. Se exempelvis rättsfallet RÅ 1992 ref 1 där en person som dömts för ringa narkotikabrott två gånger, klarade sig undan från att få sitt körkort återkallat enligt den här punkten. Det faktum att du inte dömts eller omhändertagits innan kan därmed tala till din fördel.

Punkt 6: att du begått ett brott som tyder på att du inte kan respektera trafikregler och visa det omdöme och den hänsyn som krävs, eller att du på grund av dina personliga förhållanden i övrigt inte är lämplig att inneha körkort.

Narkotikabrott är ett så kallat artbrott, vilket innebär att det ses som ett särskilt allvarligt brott. Eftersom du bara hade 15 gram cannabis som du använde för eget bruk och erbjöds att godkänna ett strafföreläggande utgår jag dock ifrån att du gjort sig skyldig till ett ringa narkotikabrott. Din brottslighet kan således inte ensamt läggas till grund för en återkallelse. Till personliga förhållanden som gör att man inte är lämplig kan dock narkotikaberoende tillmätas betydelse. Eftersom du aldrig blivit dömd för narkotikabrott innan, och inte heller omhändertagen för narkotikapåverkan (utgår jag ifrån) är dock ett återkallande enligt denna punkt inte heller sannolikt.

Slutsats

Min slutsats är att omständigheterna i ditt fall inte talar för att ditt körkort kommer att dras in. Transportstyrelsen ska dock göra en samlad bedömning av din situation, och det finns inga garantier för att de gör samma bedömning som jag gjort utifrån den information du delgett.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (525)
2019-03-19 Hur ska en tolka 5 kap 1 § körkortslagen?
2019-02-28 Dömd för olovlig körning samt vårdslöshet i trafik- vad händer med mitt nytagna körkort?
2019-02-28 Finns det möjlighet att slippa återkallelse av körkort pga. behov i yrket?
2019-02-27 Bestämmelser om parkering

Alla besvarade frågor (66922)