FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott23/05/2017

Kommer mitt körkort att återkallas i ett helt år om jag åkt fast för rattfylla?

Har åkt dit för rattfylla. 0,17 mg/l i utandningsluft. Måste jag vara utan körkort i 12 mån?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolv månader spärrtid är normalt vid normalgraden av rattfylleri

Svaret på din fråga är ja. Rattfylleri leder i nästan alla fall till att körkortet återkallas. Det är endast när vid 0,2-0,3 promille (0,10-0,15 milligram per liter luft) som det finns möjlighet att få en varning istället för att körkortet återkallas. Eftersom du hade en alkoholhalt på 0,17 mg/l i din utandningsluft så kommer ditt körkort oundvikligen att återkallas. Spärrtiden på 12 månader är normalt för rattfylleri av normalgraden, och när den tiden har gått ut så måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka ditt körkort och kunna köra bil igen.

Du kan ansöka om att få delta i ett alkolåsprogram istället för att förlora körkortet

Ett alternativ till att förlora körkortet är att du kan ansöka hos Transportstyrelsen om att beviljas ett körkort med villkor. De körkortsbehörigheter som omfattas i systemet är personbil, lätt och tung lastbil, buss, motorcykel och moped klass 1. I alkolåsprogrammet krävs bland annat att du som förare ska kunna blåsa igång bilen och att du även under färd måste blåsa vid slumpmässigt återkommande kontroller. Har du alkohol i utandningsluften under dessa kontroller så registreras det i alkolåsets minnesfunktion. Transportstyrelsen kommer att följa dig under villkorstiden och kontrollera att du går på regelbundna läkarkontroller samt kontroller och service av alkolåset och dess logg. Om du inte uppfyller villkorskraven får du inte längre delta och ditt körkort med villkor dras in.

Att delta i alkolåsprogrammet påverkar inte ditt straff för brottet, du får alltså ändå böter eller fängelsestraff (fänglese utdöms endast vid grov rattfylla). Villkorstiden för alkolåsprogrammet är ett eller två år och du står för alla kostnader själv. Den längre villkorstiden gäller för den som dömts för grov rattfylla, den som återfallit i rattfylleri under de senaste fem åren och för den som har diagnosen missbruk eller beroende.

Kan man överklaga beslut om spärrtid?

Om du trots allt jag skrivit ovan anser att Transportstyrelsen har tagit ett felaktigt beslut när de återkallat ditt körkort i 12 månader så har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet måste du skicka in till Transportstyrelsen inom överklagandetiden som framgår av beslutet du fått. I överklagandet ska du berätta varför du tycker att beslutet ska ändras och vad du vill att beslutet ska ändras till. Du bör även skriva om vad du vill att domstolen ska ta hänsyn till i sin prövning, vilka bevis du har och vad du vill styrka med varje bevis.

Överklagandet ska dessutom innehålla:

- person- eller organisationsnummer,

- postadress och adress till din arbetsplats,

- telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer,

- e-postadress,

- och annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Om ditt överklagande har skickats in till Transportstyrelsen i rätt tid så skickar Transportstyrelsen ärendet vidare till förvaltningsrätten som prövar ditt ärende. Att överklaga ett beslut kostar ingenting.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Johanna MatsdotterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo