Kommer mitt körkort att återkallas för att jag kolliderade med framförvarande fordon?

2019-02-17 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag råkade köra in i en bil bakifrån som stod still i en kö då det var rött ljus. Jag hann inte reagera i tid och hann därför inte bromsa och stanna utan körde rätt in i bilen framför. Jag har erkänt att det var mitt fel då jag låg för nära framförvarande bil. Kommer mitt körkort bli indraget har ett år kvar av min prövotid.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer, med ledning av vad du anger i din fråga, att utgå ifrån att du straffats eller kommer att straffas för brott mot 3 kap 2 § trafikförordningen (underlåtenhet att iaktta lämpligt avstånd till framförvarande fordon). Om du inte blivit dömd/accepterat böter, eller någon myndighet inte på annat sätt fått reda på vad som hänt, så kan naturligtvis inte ditt körkort återkallas; då vet ju inte Transportsstyrelsen om det hela.

Jag tolkar vidare din fråga som att du undrar om det faktum att du begått denna gärning, troligen eller möjligen kan resultera i ett körkortsingripande.

Ditt körkort kommer tyvärr med relativt god sannolikhet återkallas

Regler om körkort finns i körkortslagen. I lagens femte kapitel finns regler kring körkortsingripande. Enligt 5 kap 1 § första stycket körkortslagen, kan ett körkortsingripande ske bl.a genom återkallelse av körkort. 5 kap 3 § körkortslagen listar en rad omständigheter, som kan läggas till grund för att återkalla ett körkort.

5 kap 3 § första stycket fjärde punkten körkortslagen är relevant i det här fallet. Där stadgas att ett körkort ska återkallas (d.v.s "dras in"), om [...] "körkortshavaren brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa."

Du har eller kommer snart att ha straffats för att inte ha hållit adekvat avstånd till framförvarande fordon. Kravet på att hålla adekvat avstånd till framförvarande fordon (3 kap 2 § trafikförordningen), är ett utmärkt exempel på en regel som anses väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. I och med att du kolliderade med fordonet framför dig, är utrymmet för att bedöma överträdelsen som ringa i princip obefintligt. Förutsättningarna för att återkalla ditt körkort jämte 5 kap 3 § första stycket fjärde punkten körkortslagen är följaktligen, enligt min bedömning, uppfyllda.

Transportstyrelsen kommer således, enligt min bedömning, med relativt god sannolikhet snart att inleda ett förfarande för att återkalla ditt körkort. Det finns enligt 5 kap 9 § körkortslagen möjlighet för Transportstyrelsen att istället för att återkalla ett körkort meddela en varning - men med tanke på att prövotiden fortfarande löper (och du därför har innehaft körkortet en mycket kort tid) lär möjligheterna att komma undan med en varning dessvärre vara utomordentligt små, om inte omständigheterna är mycket speciella.

Kom dock ihåg att jag aldrig kan göra en helt säker bedömning, utan att veta om alla omständigheterna i fallet.

Sammanfattning

Du har gjort dig skyldig till ett trafikbrott. Det brott det är fråga om, är typiskt sett tillräckligt allvarligt för att grunda ett körkortsingripande enligt femte kapitlet i körkortslagen. Med hänsyn till detta, bedömer jag att det mest sannolika händelseförloppet är att Transportstyrelsen inleder ett förfarande för att återkalla ditt körkort. Jag kan dock naturligtvis inte vara säker, utan att veta närmare detaljer.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (601)
2019-08-05 Får man köra moped klass I om man har B-körkort?
2019-07-31 Tilläggsavgift för biljett till kollektivtrafik
2019-07-31 Beslag kamera
2019-07-31 Körkort efter indragning

Alla besvarade frågor (72058)