FrågaFAMILJERÄTTBodelning18/05/2017

Kommer min lägenhet ingå i bodelning vid sambos dödsfall?

Varit sambo i 27 år. Nu är han allvarligt sjuk jag har därför köpt i mitt namn en ny lägenhet. Flyttar bägge till denna, måste jag då dela den med hans efterlevande?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har rätt att välja om bodelning ska ske eller ej

När ett samboförhållande upphör ska bodelning göras om någon av samborna begär detta (8 § sambolagen). Om samboförhållandet upphör genom dödsfall gäller bestämmelserna till förmån för den efterlevande sambon (18 § sambolagen). Det är med andra ord du som får välja om du vill göra en bodelning eller inte, beroende på vad som är mest förmånligt för dig. Den avlidnes arvingar och universella testamentstagare har inte rätt att begära bodelning och på så sätt ta del av din lägenhet. Väljer du att ingen bodelning ska ske kommer du att behålla all din samboegendom.

Om du begär bodelning

Om du däremot väljer att du vill att bodelning ska utföras kommer din lägenhet att ingå i bodelningen. Detta beror på att samboegendomen fördelas mellan parterna vid bodelning (12-14 §§ sambolagen). Samboegendom består av gemensam bostad och bohag om egendomen har köpts i syfte att användas gemensamt (3 § sambolagen). Det avgörande är om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt. Bostad som köps när man redan är sambos blir normalt att betrakta som förvärvad för gemensam användning.

Om du inte vill att lägenheten ska ingå i en sådan bodelning har du och din sambo möjlighet att skriva ett samboavtal (9 § sambolagen). Ni kan avtala om att lägenheten inte ska ingå i en eventuell bodelning. Detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Jennifer ParmlindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000