Kommer kronofogden ta mitt arv?

FRÅGA
Ska få ett arv men har skulder hos olika inkassobolag och Kronofogden.Kan jag föra över pengarna till någon annans konto innan de tar hela arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att göra sig av med egendom (t.ex pengar) på ett sätt som är till skada för dina borgenärer kan vara straffbart enligt 11 kap 1 § brottsbalken (se här), brottet kallas för oredlighet mot borgenär.

Oredlighet mot borgenärer:

Den som, när han är på obestånd eller när påtaglig fara föreligger för att han skall komma på obestånd, förstör eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av betydande värde, döms för oredlighet mot borgenärer till fängelse i högst två år.

Obestånd?

En person är på obestånd om hen inte i rätt tid kan betala sina skulder och problemet inte bara är tillfälligt. Obestånd brukar också kallas insolvens. Gäldenär kallas den person som har en skuld.


Avhända sig egendom?

Att ge bort pengar till någon eller att avstå ett arv efter arvlåtarens död utgör avhändande av egendom eftersom förfarandet har gåvoliknande karaktär. Även att sälja egendom är ett sätt att avhända sig det.


Betydande värde?

För att ett avhändande av egendom ska vara straffbart krävs det att egendomen var av betydande värde. Med detta menas främst det absoluta ekonomiska värdet på egendomen. Med pengar är det lätt att avgöra vad värdet är, 100 kr är ju värt 100 kr. Det är inte helt klart vilken summa som faktiskt utgör ett betydande värde, men lagstiftaren har sagt att det är ca 3/4 av det aktuella årets prisbasbelopp. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr och därmed ska ett betydande värde vara ca 33 600 kr (alltså 0,75 x 44 800).

Sammanfattning:

Om du har skulder hos olika inkassobolag och Kronofogden bedöms du troligen vara på obestånd. Det räcker dock med att det finns en påtaglig fara för att du ska komma på obestånd. Att i ett sådant läge föra över pengarna från ditt arv till någon annan bör anses utgöra ett avhändande av egendom. Om denna summa pengar är av ett betydande värde (ca 33 600 kr) kan det utgöra brottet oredlighet mot borgenärer enligt 11 kap 1 § brottsbalken. Jag rekommenderar dig därför att inte föra över arvet till någon annan.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (519)
2021-07-24 Vad ska jag göra när hyresgästen vägrar flytta?
2021-07-22 Vem kan frakta bort bilen från vår mark?
2021-07-09 Hyresgäst vägrar flytta trots uppsägning av hyresavtal pga förverkandegrund – handlingsplan
2021-07-02 Vad gör jag om en person är skyldig mig pengar?

Alla besvarade frågor (94331)