Kommer jag nekas taxitrafiktillstånd pga narkotikabrott?

2021-07-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej ! När precis min handläggare hos transportstyrelse ska tar beslut på min taxi trafik tillstånd fick jag en narkotikabrott ! De ringde polisen o fick reda på detta ! Undrar om de kommer o neka mitt ansökan ? Jag har ingen gamla brottslighet ! Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om taxitrafiktillstånd finns i taxitrafiklagen (TTL). Av lagen framgår att taxitrafiktillstånd endast får ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten (2 kap. 5 § första stycket TTL). Att du har blivit dömd eller åtalad för narkotikabrott kommer givetvis inte påverka bedömningen av ditt yrkeskunnande eller dina ekonomiska förhållanden men det kommer däremot inverka negativt på ditt anseende.

I fråga om kravet på gott anseende framgår att den sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse ska beaktas. Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott (2 kap. 11 § TTL). Lagkommentarer nämner särskilt narkotikabrott som exempel på brott som visar på bristande laglydnad och det kommer alltså att påverka bedömningen negativt. Exempel på allvarliga brott däremot, vilka enligt bestämmelsen per automatik leder till att tillståndet kommer att nekas, är allvarliga våldsbrott av olika slag. Jag har svårt att se att narkotikabrott, i alla fall om det inte är grovt, skulle anses som ett allvarligt brott mot bakgrund av det angivna exemplet.

Transportstyrelsen kommer att göra en helhetsbedömning av det goda anseendet där hänsyn kommer bland annat att tas till förekomsten i polisens misstanke- och belastningsregister. Jag kan således inte med säkerhet säga om narkotikabrottet som du har begått räcker för att du ska vägras taxitrafiktillstånd. Transportstyrelsen kommer att göra en egen helhetsbedömning av omständigheterna och kommer dra en slutsats utifrån dem.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96401)