Kommer jag nekas taxitrafiktillstånd pga narkotikabrott?

Hej ! När precis min handläggare hos transportstyrelse ska tar beslut på min taxi trafik tillstånd fick jag en narkotikabrott ! De ringde polisen o fick reda på detta ! Undrar om de kommer o neka mitt ansökan ? Jag har ingen gamla brottslighet ! Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om taxitrafiktillstånd finns i taxitrafiklagen (TTL). Av lagen framgår att taxitrafiktillstånd endast får ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten (2 kap. 5 § första stycket TTL). Att du har blivit dömd eller åtalad för narkotikabrott kommer givetvis inte påverka bedömningen av ditt yrkeskunnande eller dina ekonomiska förhållanden men det kommer däremot inverka negativt på ditt anseende.

I fråga om kravet på gott anseende framgår att den sökandes vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse ska beaktas. Kravet på gott anseende anses inte uppfyllt av den som har dömts för ett allvarligt brott, inräknat ett allvarligt ekonomiskt brott (2 kap. 11 § TTL). Lagkommentarer nämner särskilt narkotikabrott som exempel på brott som visar på bristande laglydnad och det kommer alltså att påverka bedömningen negativt. Exempel på allvarliga brott däremot, vilka enligt bestämmelsen per automatik leder till att tillståndet kommer att nekas, är allvarliga våldsbrott av olika slag. Jag har svårt att se att narkotikabrott, i alla fall om det inte är grovt, skulle anses som ett allvarligt brott mot bakgrund av det angivna exemplet.

Transportstyrelsen kommer att göra en helhetsbedömning av det goda anseendet där hänsyn kommer bland annat att tas till förekomsten i polisens misstanke- och belastningsregister. Jag kan således inte med säkerhet säga om narkotikabrottet som du har begått räcker för att du ska vägras taxitrafiktillstånd. Transportstyrelsen kommer att göra en egen helhetsbedömning av omständigheterna och kommer dra en slutsats utifrån dem.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman SzuterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning