Kommer jag förlora min kötid hos migrationsverket om jag skickar begäran att avgöra ärende?

2021-01-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag är en mexikansk tjej som har bott i Sverige i fem och halvt år, har varit sambo med en svensk medborgare i 12 år och har ansökt om medborgaskap 28 april 2020, jag har inte fått något beslut än, de har inte be om mera dokumentation eller någonting heller. De svara bara att väntetid är lång, de säger inget annat.Jag undrar om jag ansöker om begära, kommer jag att förlora den tiden som har gått?Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag förstår det som att du undrar om begäran att avgöra ärendet kommer nollställa den tiden som du har väntat på beslutet om medborgarskapet.

Allmänt om begäran att avgöra ärende

Begäran om att avgöra ärende är en möjlighet för den enskilde att påskynda handläggningen av ärendet (12 § förvaltningslagen). Du kan skicka en sådan begäran endast en gång under ärendets handläggning. Du kan göra det först sex månader efter en enskild part har inlett ett ärende. I ditt fall som gäller ansökan om medborgarskap har det gått mer än sex månader sedan ansökan lämnades in, vilket innebär att du uppfyller de formella krav på tidsfristen och kan skicka begäran redan nu.

Är det bättre att vänta med att skicka begäran om att avgöra ärendet?

Jag ser inga fördelar med att vänta med att skicka begäran om att avgöra ärende. Jag rekommenderar dig att skicka begäran så fort som möjligt. Migrationsverket ska ha fyra veckor för att avgöra ditt ärende gällande medborgarskap. Om ett slutlig beslut i ditt ärende inte kan fattas inom fyra veckor måste Migrationsverket avslå begäran om att avgöra ärendet. Migrationsverket ska i sådant fall ange skälen för det.

Överklaga

Jag hoppas verkligen att Migrationsverket kommer avgöra ditt ärende och det kommer resultera i ett positivt slutligt beslut. Om Migrationsverket avslår din begäran om att avgöra ärendet har du möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (domstolen). Jag rekommenderar starkt att överklaga beslutet. Om förvaltningsrätten kommer fram till att Migrationsverkets redovisade skälen inte är hållbara och att dröjsmålet anses oskäligt ska Migrationsverket snarast eller inom den tid som förvaltningsrätt bestämmer avgöra ditt ärende om medborgarskapet (49 § förvaltningslagen).

Om domstolen kommer fram till att ditt ärende kräver ytterligare utredning måste du vänta tills Migrationsverket kommer fram till ett beslut. Det innebär inte att Migrationsverket ska göra en ny utredning.

Sammanfattningsvis påverkar begäran om att avgöra ärendet inte din allmänna kötid i Migrationsverkets systemet på så sätt att den nollställs. Begäran kan dock påskynda handläggningen av ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91294)