Kommer jag få tillbaka min frus skuld till mig när hon avlider före arvskiftet?

Hej!

Vi är gifta och med barn på var sitt håll så vi har gjort bodelning under bestående äktenskap.

Vad händer om min fru avlider och hon har en skuld till mig, går arvet till hennes son innan skulden regleras i bouppteckningen?

Alltså, får jag tillbaka skulden och sedan delas boet, eller kanske rättare, hennes tillgångar?

Hälsningar


Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken.

När någon avlider så ska en bouppteckning upprättas, (20 kap. 1§ ÄB). Där tas alla skulder och tillgångar upp, alltså skulle skulden till dig även tas upp i bouppteckningen, (20 kap. 4§ ÄB). Huvudregeln är att alla skulder ska betalas innan ett arvskifte kan ske, alltså kommer inget arv fördelas om det har krävts hela arvet för att betala den avlidnes alla skulder, (21 kap. 1§ ÄB).

Du kommer alltså få tillbaka skulden före en eventuell fördelning av hennes arv kan ske. Värt att påpeka är att du som make alltid har rätt efter en bodelning och fördelning av arvet har rätt till tillgångar till ett värde av 4 prisbasbelopp med dina egna tillgångar inräknat oavsett om hennes son ska ärva, (3 kap. 1§ ÄB). Fyra prisbasbelopp är i år (2017) 179 200 kr. Däremot om du skulle ärva en summa av din fru enligt denna regel, så ärver du endast med försteg. Det innebär att du inte får testamentera bort det och hennes son kommer ha en efterarvsrätt efter dig, (3 kap. 2§ ÄB).

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia KinnunenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000