Kommer jag få tillbaka min frus skuld till mig när hon avlider före arvskiftet?

FRÅGA
Hej!Vi är gifta och med barn på var sitt håll så vi har gjort bodelning under bestående äktenskap. Vad händer om min fru avlider och hon har en skuld till mig, går arvet till hennes son innan skulden regleras i bouppteckningen?Alltså, får jag tillbaka skulden och sedan delas boet, eller kanske rättare, hennes tillgångar?Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken.

När någon avlider så ska en bouppteckning upprättas, (20 kap. 1§ ÄB). Där tas alla skulder och tillgångar upp, alltså skulle skulden till dig även tas upp i bouppteckningen, (20 kap. 4§ ÄB). Huvudregeln är att alla skulder ska betalas innan ett arvskifte kan ske, alltså kommer inget arv fördelas om det har krävts hela arvet för att betala den avlidnes alla skulder, (21 kap. 1§ ÄB).

Du kommer alltså få tillbaka skulden före en eventuell fördelning av hennes arv kan ske. Värt att påpeka är att du som make alltid har rätt efter en bodelning och fördelning av arvet har rätt till tillgångar till ett värde av 4 prisbasbelopp med dina egna tillgångar inräknat oavsett om hennes son ska ärva, (3 kap. 1§ ÄB). Fyra prisbasbelopp är i år (2017) 179 200 kr. Däremot om du skulle ärva en summa av din fru enligt denna regel, så ärver du endast med försteg. Det innebär att du inte får testamentera bort det och hennes son kommer ha en efterarvsrätt efter dig, (3 kap. 2§ ÄB).

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97608)