Kommer jag bli av med körkortet pga fortkörning när jag fortfarande har prövotid?

2020-10-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Till att börja med. Har aldrig åkt dit för något lagbrott över huvud taget och aldrig varit annat än respektfull mot och överens med polisen. Cleant register och jobbar för staten. Imorse på en rak lansväg med bra sikt och ingen trafik blev jag fotad i 82km/h på en 70-sträcka. Jag hade solskyddet nerfällt och var 100% osynlig för kameran. Min prövotid går ut om en månad och detta är min första hastighetsöverträdelse. Jag var ensam i bilen och kan inte synas på fotot. Vad kommer att hända?Får fordonet/fordonets ägare (mig) boten eller försöker dem identifiera mig och ge mig boten?Blir jag av med körkortet?Kommer jag undan boten då jag inte går att identifiera? INGENTING av mig som syntes på bilden går att koppla till mig. Helt svart jacka, inga klockor eller smycken syns på bilden. Nada...Är supernervös över att bli av med lappen. Vad kommer att hända??
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av prövotid på körkort

Prövotiden gäller i två år från det att du har tagit körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det som prövotiden främst innebär är att du måste göra om både teori- och förarprov ifall du skulle få ditt körkort indraget under dessa två år. Vägrar du att genomföra dessa prov på nytt, förblir körkortet indraget.

Det innebär att du får samma straff som de med körkort utan prövotid. Det som skiljer åt är att du måste göra om ditt teori- och förarprov för att få tillbaka ditt körkort, medan de som har körkort utan prövotid får tillbaka körkortet efter påföljden.

Indraget körkort

Körkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har du fått ett körkort så ska du följa de trafikregler som är uppställda.

Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Vid körkortsåterkallelse bestäms en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det vill säga spärrtid (5 kap. 6 § 1 st. körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Ringa fortkörning

Enligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 30 km/h.

Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 70 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 12 km/h. Jag skulle därför tro att påföljden endast blir böter, förutsatt att du inte tidigare fått en varning, vilket du skriver att du inte har. Återkallelse av körkortet skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera ringa fortkörningar.

Därför ser jag ingen anledning att oroa dig för att mista ditt körkort för just den här trafiköverträdelsen. Med det sagt bör du dock tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att du följer de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig med anledning av att du inte är ensam i trafiken, därför bör du visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter.

Gällande att du inte syntes i bilen

Det är endast bilens förare som kan bötfällas, om denne själv körde bilen vid fortkörningstillfället. Om polisen inte på egen hand kan identifiera föraren skickar de en förfrågan till bilens ägare om vem som har kört fordonet. Får polisen ingen information om vem som kört bilen är det svårt för polisen att fortsätta med utredningen.

Eftersom det i Sverige inte finns en angivningsplikt, det vill säga krav på att bilens ägare måste upplysa om vem det var som körde bilen vid fortkörningstillfället, skulle du kunna komma undan skyldigheten att betala fortkörningsboten. Med detta sagt bör man alltid göra rätt för sig då det skulle bli skadligt för samhället om alla kör över hastighetsbegränsningar bara för att de tror att de kan komma undan fortkörningsavgifter. Det är aldrig okej att överträda trafikregler eftersom det inte bara är du som kör bilen som påverkas av ditt beteende i trafiken.

Syftet med fartkameror kan du läsa mer om på Trafikverkets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1162)
2021-06-15 Kan man anmäla olovlig skjutsning på cykel?
2021-06-13 Straffmätning vid grovt rattfylleri samt tidigare brottslighets påverkan.
2021-06-09 Köra MC med B-körkort
2021-06-08 Hastighetsöverträdelse under prövotid

Alla besvarade frågor (93124)