Kommer jag bli av med körkortet?

Hej!

Jag körde av vägen i helgen. Jag hade hunden på golvet där framme och hon va påväg över till min sida, jag tittade då ner en halv sekund för att se var hon var och vips var vi halvvägs ut bland alla nässlor. Jag fick följa me in till sjukhuset för kontroll och blev förhörd av polisen. Kommer jag bli av med körkortet nu eller vad tror ni?Är 20 år och haft körkort sen september förra året. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det är värt att inledningsvis påpeka att du är i prövotiden av ditt körkort. Prövotiden varar i två år från dagen ditt förarprov godkändes. Prövotiden innebär att om ditt körkort återkallas under denna period, så måste du göra en ny uppkörning samt ett nytt teoriprov (3 kap. 18 § körkortslagen).

Ett körkort kan återkallas av en mängd orsaker. Exempel på orsaker är grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller underlåtenhet att iaktta en trafikregel (ex. överskridit tillåten hastighet, kört mot rött ljus, ej iakttagit stopplikt eller kört om vid övergångsställe) som är väsentlig betydelse för trafiksäkerheten och att överträdelsen ej anses som ringa (5 kap. 3 §). Här ska en helhetsbedömning göras av överträdelsens allvarlighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Sålunda spelar ditt behov av körkortet ingen avgörande roll för om det kommer att återkallas eller inte, utan det är din överträdelse mot trafikreglerna som avgör. Dock kan ett starkt behov av körkortet förkorta spärrtidens längd, det vill säga den tiden då körkortet är återkallat.

Om det vid överträdelsen inte förelåg någon faktiskt trafikfara, bör överträdelsen ses som ringa (och då ska körkortet sålunda inte återkallas). Dessutom bör körkortet inte återkallas vid ett tillfälligt förbiseende. Du beskriver att du snabbt tittade ner efter hunden (och alltså inte hade full uppmärksamhet på trafiken) och det framkommer inte i övrigt om du kört för fort, varit onykter eller dylikt, varför jag utgår från att så inte var fallet. Det förefaller för mig att din uråkning av bilen var ett tillfälligt förbiseende, såvida den inte beror på att du försummat någon betydelsefull trafikregel. Utifrån dessa omständigheter bör ditt körkort inte återkallas.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning