Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

2020-11-23 i Arvsordning
FRÅGA
Min farfar hade två söner med min farmor. Dem skilde sig och han gifte om sig och fick två söner till med hans nya hustru. Min pappa och hans bror dog unga vilket gör att farfar bara har två söner i livet, de från hans nya äktenskap. Nu har farfars hustru dött. Vad händer med hans tillgångar och arv när även han går bort? Har jag någon rätt till arvet alls?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du inte har några syskon och att din pappas bror inte fick några barn.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Du har rätt till arv efter din farfar

Först och främst är svaret på frågan om rätt till arv ja – du har rätt till arv efter din farfar när han går bort. Det beror på den så kallade istadarätten, som innebär att rätten att ärva din farfar har övergått från din pappa till dig (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Din farfar har därmed totalt tre arvingar som har rätt att ärva honom när han dör: du, samt hans två söner från det nya äktenskapet (2 kap. 1 § ÄB).

Din farfars hustru har bara två arvingar: hennes två söner från äktenskapet med din farfar (2 kap. 1 § ÄB). Du är inte släkt med henne och är därmed inte heller hennes arvinge.

När din farfar dör ska de två sönerna få ärva din farfars hustru i efterhand

När din farfars hustru nu har dött är det din farfar som ärver henne, eftersom de är gifta (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Din farfars arvsrätt till sin hustru gäller dock bara så länge han lever. När han går bort ska hans hustrus två arvingar därför få ärva henne i efterhand, genom ett så kallat efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Efterarvet kommer att motsvara en viss andel av din farfars tillgångar vid tidpunkten för hans död. Den andelen kommer att delas lika mellan de två sönerna från det nya äktenskapet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

De tillgångar som sedan återstår är arvet efter din farfar, som du har rätt till en del av.

Du har rätt till en tredjedel av arvet efter din farfar

Hur ska då arvet efter din farfar fördelas? Jo, du och de två sönerna kommer att ärva en tredjedel var av arvet.

Fördelningen utgår från att din farfars fyra barn skulle ha delat lika på arvet om de allihop fortfarande levde (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Var och en skulle alltså ha ärvt en fjärdedel var av arvet. Din pappas brors fjärdedel kan dock inte gå till honom i arv, eftersom han är död. Under förutsättning att han inte fick några barn kan hans arvsrätt inte heller gå vidare till nästa generation genom istadarätten. Det medför att hans fjärdedel av arvet istället ska delas lika mellan dig och de två sönerna.

Därmed ärver ni var och en lika mycket efter din farfar: en tredjedel var.

Sammanfattning

Du har rätt till arv efter din farfar, eftersom du är hans arvinge från hans första äktenskap med din farmor.

När han går bort kommer hans två söner från det nya äktenskapet få ärva din farfars hustru i efterhand. De tillgångar som sedan återstår är arvet efter din farfar, som du har rätt till en tredjedel av.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1586)
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning
2021-04-08 Vem ska ärva när arvinge avlidit?

Alla besvarade frågor (91196)