Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?

2020-11-23 i Arvsordning
FRÅGA
Min farfar hade två söner med min farmor. Dem skilde sig och han gifte om sig och fick två söner till med hans nya hustru. Min pappa och hans bror dog unga vilket gör att farfar bara har två söner i livet, de från hans nya äktenskap. Nu har farfars hustru dött. Vad händer med hans tillgångar och arv när även han går bort? Har jag någon rätt till arvet alls?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du inte har några syskon och att din pappas bror inte fick några barn.

Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Du har rätt till arv efter din farfar

Först och främst är svaret på frågan om rätt till arv ja – du har rätt till arv efter din farfar när han går bort. Det beror på den så kallade istadarätten, som innebär att du ärver din farfar i din pappas ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det arv som skulle ha gått till din pappas bror går också till dig, eftersom han inte hade några barn som kan träda i hans ställe.

Din farfar har därmed totalt tre arvingar som har rätt att ärva honom när han dör: du, samt hans två söner från det nya äktenskapet (2 kap. 1 § ÄB).

Din farfars hustru har bara två arvingar: hennes två söner från äktenskapet med din farfar (2 kap. 1 § ÄB). Du är inte släkt med henne och är därmed inte heller hennes arvinge.

När din farfar dör ska de två sönerna få ärva din farfars hustru i efterhand

När din farfars hustru nu har dött är det din farfar som ärver henne, eftersom de är gifta (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Din farfars arvsrätt till sin hustru gäller dock bara så länge han lever. När han går bort ska hans hustrus två arvingar därför få ärva henne i efterhand, genom ett så kallat efterarv (3 kap. 2 § ÄB).

Efterarvet kommer att motsvara en viss andel av din farfars tillgångar vid tidpunkten för hans död. Den andelen kommer att delas lika mellan de två sönerna från det nya äktenskapet (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

De tillgångar som sedan återstår är arvet efter din farfar, som du har rätt till en del av.

Du har rätt till hälften av arvet efter din farfar

Hur ska då arvet efter din farfar fördelas? Jo, fördelningen utgår från att din farfars tre arvingar är fördelade på två "arvsgrenar". Du tillhör ensam den ena grenen, eftersom du är din farfars arvinge från hans första äktenskap med din farmor. De två sönerna från det andra äktenskapet tillhör den andra grenen.

Arvet ska delas lika mellan de två arvsgrenarna (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det innebär att du ensam ärver hälften av arvet efter honom. Den andra hälften får de två sönerna från det andra äktenskapet dela lika på (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Du har rätt till arv efter din farfar, eftersom du är hans arvinge från hans första äktenskap med din farmor.

När han går bort kommer hans två söner från det nya äktenskapet få ärva din farfars hustru i efterhand. De tillgångar som sedan återstår är arvet efter din farfar, som du har rätt till hälften av.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88349)