Kommer en okänd arvinge också få ärva?

FRÅGA
Hej! Jag har funderat på detta länge men inte hittat något svar. Min mamma har inte haft någon kontakt med sin pappa sedan hon var liten, i slutet på 60-talet. Har läst att hon oavsett kontakt eller inte har rätt till arv när han dör. Om hans nuvarande familj inte har någon aning om att min mamma finns, kommer någon kolla upp om han har andra biologiska barn innan arv delas ut eller kommer hon bara ärva om hans familj vet om att hon finns?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bröstarvingar ärver alltid

När någon går bort är det barnen (bröstarvingar) som ärver i första hand. Kvarlåtenskapen delas på alla barnen (2 kap. 1 § ärvdabalken ÄB). En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott (som är hälften av sin del av arvet), detta är en del som föräldern inte kan testamentera eller ge bort för att göra barnen arvslösa (7 kap. 1 § ÄB).

Om den avlidne var gift, ärver istället den efterlevande makan eller maken all egendom (3 kap. 1 § ÄB). Här är tanken att deras gemensamma barn ärver allt när båda föräldrarna har gått bort. Ett särkullebarn dvs. ett barn till den avlidne men som inte är gemensamt med den efterlevande maken/makan har därför en rätt att kräva ut sin del av arvet när sin förälder går bort.

Hur kan en okänd arvinge uppdagas?

Efter ett dödsfall ska en bouppteckning göras för att fastställa vilka som är dödsbodelägare (arvingarna) samt vilken egendom som finns och ska överlåtas (20 kap. 2-3 §§ ÄB). Inför detta går det att beställa ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket, som visar den avlidnes efterlevande arvingar såsom barn. Det går att läsa mer om dödsfallsintyg här. Om det finns arvingar som närmaste familjen inte visste om så kommer det fram här, och då ska även de "okända" arvingarna kallas till att deltaga vid bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB).

I situationen att det har uppdagats att det finns en arvinge men denne finns på okänd ort eller annat som gör att den inte kan bli kallad, är det Skatteverkets uppgift att kungöra i Post- och inrikes tidningar att personen har ett arv att åberopa. Arvingen har då 5 år på sig att åberopa arvet, annars är dennes arvsrätt förlorad (16 kap. 1 § ÄB).

För att svara på din fråga,

Det kommer komma från genom dödsfallsintyget från Skatteverket att även din mamma är bröstarvinge, och då kommer även hon bli kallad för att vara med vid utdelning av arv. Dessutom, om din mamma är medveten om sin pappa kanske det är en möjlighet att hon själv kan ge sig till känna och kontakta familjen om hon skulle få veta att hennes pappa har gått bort.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96397)