Kommer en dröjsmålstalan att påverka ärendet negativt?

2021-10-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
hej min fru har skicka in ansökan om uppehållstillstånd att bo med någon i Sverige. nu har det gått sex månader har ej blivit tilldelat en handläggaren i hennes ärande. vi funderare att skicka in en begära om att avgör ärande frågan är kan det påverka hennes ärende negativt. rekommendera ni att vi ska skickar in begära om att avgöra ärendet eller ska vi vänta och avvakta ett tag till.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ett ärende hos en myndighet tar lång tid kan man begära att ärendet avgörs genom en s.k. dröjsmålstalan (12 § förvaltningslagen). En sådan begäran kan framställas tidigast sex månader efter det att ärendet inletts. När myndigheten mottagit begäran ska den fatta beslut om den ska avgöra ärendet eller avslå talan. Om myndigheten avgör ärendet enligt begäran ska det ske inom fyra veckor. Om myndigheten anser att den inte har möjlighet att fatta ett beslut inom fyra veckor ska den avslå begäran och lämna en motivering till detta (32 § förvaltningslagen). Ett sådant avslag kan överklagas till förvaltningsrätten.

En begäran om att avgöra ärendet har ingen negativ påverkan på ärendet i sak, utan det handlar bara om att försöka påskynda handläggningen hos myndigheten. Det kan dock vara bra att tänka på att en dröjsmålstalan endast kan framställas en gång i ett ärende, dvs. om du begär att ärendet ska avgöras och myndigheten avslår det, har du inte möjlighet att vid ett senare tillfälle begära detta igen. Däremot har en dröjsmålstalan som sagt ingen negativ påverkan för ärendet eller hur myndigheten sedan kommer att besluta i saken.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1253)
2021-12-06 Förlängt uppehållstillstånd
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?

Alla besvarade frågor (97716)