Kommer en avliden frus syskon ärva den efterlevande maken?

Vår bror har nyligen avlidit. Vi skall nu göra en bouppteckning. Kommer hans frus systrar att ärva honom. Frun dog för fyra år sedan. Paret hade inga barn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring arv och arvsordningen hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser

I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB). I den andra arvsklassen hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

Eftersom att paret inte hade några barn, så blir det således den andra arvsklassen som blir aktuell – d.v.s. den avlidnes föräldrar och syskon.

Efterlevande makes arvsrätt

Om den avlidne var gift vid sin bortgång, så får den efterlevande maken ärva hela kvarlåtenskapen "med fri förfoganderätt" före arvingar i de olika arvsklasserna. När den efterlevande maken sedan går bort har arvingarna i den första/andra arvsklassen rätt till efterarv efter den först avlidne (3 kap. 1§ ÄB).

Eftersom att er brors fru fortfarande var gift med er bror när hon gick bort, så har er bror med stor sannolikhet ärvt hans fru med fri förfoganderätt (såvida frun inte hade upprättat ett testamente) – detta innebär att fruns arvingar, i detta fall hennes syskon, har rätt till efterarv nu när han har gått bort. Fruns syskon kommer således inte ärva er bror som sådan utan kommer endast ärva den andel som utgör arv från deras syster (din brors fru), medan ni kommer ärva er brors egen kvarlåtenskap.

Exempel

X avlider och efterlämnar 50 tkr samt en make och syskon. Eftersom att X var gift så kommer kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken och syskonen får således rätt till efterarv. Eftersom att den efterlevande maken ärver 50 tkr av X och själv hade egendom till ett värde av 50 tkr, så har syskonen rätt till 50/100 (50 %) i efterarv när den efterlevande maken avlider.

När den efterlevande maken avlider så kommer syskonen till X få ut sitt efterarv på 50 % efter den först avlidna, och sedan kommer kvarlåtenskapen efter den efterlevande maken fördelas mellan dennes arvingar – i detta fall hans syskon.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck HansenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”