Kommer det finnas ett nytt försörjningskrav?

2020-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Kommer det bli en ny höjd försörjningskrav som väntas på att godkännas och isåfall kommer det gälla oss som har redan ansökt uppehållstillstånd pga sambo anknytning ?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor vad gäller försörjningskravet vid anhöriginvandring regleras bland annat i utlänningslagen (UtlL) och den så kallade begränsningslagen (BegrL).

För att kort svara på din fråga: det har än så länge inte beslutats något om ett nytt försörjningskrav och det går därför inte att ge dig ett fullständigt och korrekt svar. Det har sammansatts en parlamentarisk migrationskommitté som för tillfället arbetar med asylfrågor såsom försörjningskravet (Dir. 2019:32). Deras ställningstagande har dock inte redovisats än, men ska göras senast 15 augusti 2020. Förhoppningsvis finns det mer information om det då.

Nuvarande försörjningskravet
För tillfället gäller krav på att anknytningspersonen har tillräckliga inkomster för försörjning av både sig själv och den anhörige som söker om uppehållstillstånd, men också att anknytningspersonen har en lämplig bostad (9 § BegrL). Detta krav gäller fram till 19 juli 2021. Vad som kommer gälla efter det återstår att se.

Tyvärr finns det inte mycket mer jag kan svara på gällande det framtida försörjningskravet, men jag hoppas att du ändå fick någorlunda svar på din fråga. Har du fler frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?