FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/10/2018

Kommer den villkorliga frigivningen att ändras?

Villkorlig frigivning.

Som det ser ut nu blir man frigiven villkorligt efter 2/3.

Dock ligger det ju i politiken att ta bort det.

Om det skulle bli så, gäller det även de som redan fått en dom, avtjänar i skrivande stund sitt straff och väntar sin villkorliga frigivning?

Eller börjar det gälla de som får sin dom EFTER ev lagändring?

Tänker faktiskt på det då jag har en anhörig som är på anstalt nu. Och ska bli villkorligt frigiven i maj.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Du har rätt i det du skriver i din fråga; det ligger i politiken att ta bort den villkorliga frigivningen. Inför höstens riksdagsval var det flera partier som tog ställning till en förändring. Däremot finns det mig veterligen ännu ej något lagförslag om att så ska ske.

Utredning om villkorlig frigivning och förstärkta åtgärder mot återfall i brott

Den 31 mars 2016 beslutade regeringen om en utredning som skulle överväga och föreslå ändringar i systemet med villkorlig frigivning. Utredningen redovisades den 29 juni 2017 genom Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61). Utredningen remissbehandlades och sändes den 31 augusti 2018 till lagrådet för granskning. Lagrådet publicerade den 9 oktober 2018 sin granskning utan någon större kritik. Den kritik som framfördes handlade främst om språkliga klarlägganden och preciseringar och avsåg inte innehållet i sig.

Det är därmed ganska rimligt att anta att ett lagförslag kommer att vara i likhet med det som nyligen remissbehandlats av Lagrådet.

Det föreslås inte att villkorliga frigivningen ska avskaffas

De förslag till ändring av gällande lagstiftning innebär att övervakningstiden efter villkorlig frigivning förlängs, det ska vara möjligt att utöka möjligheten att föreskriva villkor om vad som ska gälla efter den villkorliga frigivningen, förverkande av villkorlig frigivning utvidgas och Kriminalvården ska kunna fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att en föreskrift följs.

Som synes finns det inget förslag om att ändra den villkorliga frigivningen i sig, dock kan den enklare än i nuläget senareläggas genom ett förverkande om den dömde missköter sig under sin verkställighet. Huvudregeln kommer fortfarande vara att en dömd friges efter 2/3 av straffet.

Förslaget om ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Ändringarna i lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. När ändringar görs i en lag skapas i regel övergångsbestämmelser om vad som ska gälla. De övergångsbestämmelser som föreslås i förevarande fall är att de nya bestämmelserna ska gälla på påföljder som dömts ut före ikraftträdandet. Äldre regler om förverkande av villkorligt medgiven frihet på grund av misskötsamhet ska tillämpas i fråga om förhållanden som har inträffat före ikraftträdandet. Äldre regler om övervakningstid ska gälla i fråga om övervakning som beslutats före ikraftträdandet.

De nya reglerna innebär enligt ovan att det ska vara lättare att skjuta upp när en dömd friges villkorligt om vederbörande missköter sig under sin verkställighet. En dömd som missköter sig efter att ändringarna införts ska för den misskötsamheten bedömas enligt de nya reglerna, men för äldre misskötsamhet ska de tidigare mildare reglerna tillämpas. Ett beslut om övervakning som tas innan de nya reglerna ska tillämpas enligt de gamla reglerna, medan ett beslut som tas efter ikraftträdandet ska tas utifrån de nya reglerna.

Din anhörige som friges i maj kommer inte att omfattas av de nya reglerna alls då de nya reglerna, enligt förslag, träder i kraft först den 1 juli 2019. Undantaget skulle vara om vederbörande redan nu misskött sig så mycket att den villkorliga frigivningen skjuts upp till efter den 1 juli 2019.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”