Kommer åtal om förtal att väckas ifall man har skrivit att någon är en potentiell bedragare i en Facebook-grupp?

FRÅGA
Jag har varit i kontakt med en person genom Facebook angående att jag skulle köpa Pokémon kort av personen. Vi har talat fram och tillbaka i ungefär en vecka och jag har bett personen skicka bild på varan med en namnlapp och datum. Personen jag skulle köpa av har haft massa ursäkter och skyllt på att han inte har fungerande swish samt ID-Kort. Jag anser inte att det är skäl till att inte kunna förse mig med en bild där man tydligt ser att varan är i personens ägo med en namnlapp med datum på. Efter några dagar fick jag en bild där man ser personens påstådda förnamn och den föregående dagens datum samt varan som plötsligt såg helt annorlunda ut än vad den hade gjort från början.Detta ledde till att jag gick med på att köpa grejerna ifråga förutsatt att jag kunde betala när jag har fått sakerna (som han skulle skicka på posten). När jag frågade om det var okej att jag betalade efter att jag fått varan, för att jag skulle vara säker på att jag skulle få varan. Då insisterade han på att få en kopia på mitt ID, och då skulle han skicka varan. Efter detta så skrev jag ut i Facebookgruppen där våran kontakt hade börjat, att jag varanade andra för denna person som säljare då jag tyckte att hans beteende tydde på att han potentiellt var en bedragare. Jag lade även upp en screenshot på hans Facebook profil.Han har nu anmält mig för förtal, och jag undrar om ni utifrån det jag beskrivit tror att det kommer väckas ett åtal mot mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Huruvida det kommer väckas ett åtal mot dig eller inte har jag egentligen svårt att svara på men jag kommer att ta upp rekvisiten i brottet förtal och koppla till ditt fall. Beroende på vad jag kommer fram till kan ett åtal verka mer eller mindre sannolikt.

Rekvisiten i brottet förtal

Att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning uppfyller brottet förtal (BrB 5 kap. 1 § första stycket).

När du pekar ut den säljaren som du har varit i kontakt med som en potentiell bedragare i en Facebookgrupp så pekas den personen ut som brottslig (bedragare) eller i vart fall som klandervärd. För att bedöma om utpekandet av personen som potentiell bedragare var ägnat att utsätta denne för andra missaktning spelar det ingen roll om uppgiften var sann eller inte. Att peka ut någon som en potentiell bedragare i en Facebookgrupp där det finns personer som är intresserade av att köpa saker gör att det finns en risk för denna utpekade person att utsättas för andras missaktning. Att det finns en sådan risk är tillräckligt för att rekvisitet andras missaktning ska vara uppfyllt.

Ibland kan förtal vara försvarligt

Även om dessa rekvisit för brottet förtal verkar vara uppfyllda i ditt fall kan det fortfarande vara försvarligt. För att det ska anses vara försvarligt ska det antingen ha varit så att du var skyldig att uttala dig om att denna personen var en potentiell bedragare. Annars om det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt att lämna uppgiften och att uppgiften om att personen är en potentiell bedragare är sann eller att du har skälig grund att tro att den är sann (BrB 5 kap. 1 § andra stycket). I ditt fall ser jag ingen anledning till varför du skulle vara skyldig att lämna uppgiften om att personen är en potentiell bedragare i Facebookgruppen. Ett typiskt exempel på när någon är skyldig att lämna uppgifter är sanningsplikten för vittnen under en rättegång. Däremot kan det anses vara försvarligt eftersom du dels skriver potentiell bedragare och dels troligen är mån om att andra i Facebookgruppen inte ska råka ut för samma sak som du har gjort. Det är dock du som måste bevisa att uppgiften är sann eller att du i alla fall har skälig grund för att säga att personen i fråga är en potentiell bedragare. Förslagsvis går detta att bevisa genom den konversation ni två har haft när du skulle köpa Pokémon-korten.

Kommer det att väckas ett åtal?

Jag har som sagt svårt att säga ifall det väcks ett åtal mot dig eller inte. Jag vill dock nämna att förtal oftast inte faller under allmänt åtal (åtal som drivs av åklagare) utan väcks istället av den personen som anser sig ha blivit utsatt för förtal (BrB 5 kap. 5 § första stycket). För att en åklagare ska väcka åtal för förtal krävs det att åtalet ska vara påkallat från allmän synpunkt. Detta kan vara fallet om en uppgift har fått stor spridning och att påståendet handlar om att personen i fråga har begått ett allvarligt brott (till exempel sexualbrott). Jag vet inte hur många medlemmar som finns i den Facebookgruppen som du skrev påståendet i men att peka ut någon som en potentiell bedragare kan i vart fall inte ses som ett påstående om ett allvarligt brott. Jag skulle bedöma att risken är relativt låg för att en åklagare skulle väcka åtal i ditt fall. Samtidigt har den personen som du har pekat ut som potentiell bedragare anmält dig för förtal vilket gör att risken för att enskilt åtal väcks är ganska stor. Även om jag har gjort en bedömning om att rekvisiten för brottet förtal är uppfyllt i ditt fall kan du argumentera för att din handling är försvarbar. Detta eftersom du pekade ut personen i fråga i syfte att skydda andra potentiella köpare. Vidare måste du kunna visa att personen var en potentiell bedragare och detta kan du till exempel göra genom att visa upp er konversation som ni har haft.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91308)