Kollision mellan fordon och cyklist samt smitning från brottsplatsen.

2021-09-11 i Trafikbrott
FRÅGA
Vilken straffpåföljd kan det bli vid underlåtenhet att iaktta väjningsplikt och att man genom oaktsamhet mot cyklist på cykelöverfart orsakat kollision mellan personbil och cyklist, samt kroppsskada på cyklisten och även smitning från olycksplatsen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar vad straffpåföljden blir av att en bil orsakar en kollision mellan en personbil och cyklist där cyklisten blir skadad och smiter från olycksplatsen.

Till en början vill jag konstatera att jag inte kan göra en bedömning av vad påföljden kommer att bli i det fall du beskriver då hänsyn måste tas till både rättfärdigande och ursäktande omständigheter, t.ex. hur uppsikten såg ut och ifall den andra bilen och/eller cyklisten kan anses medansvariga. Det jag kan göra är däremot att berätta om vad som gäller generellt vid sådana situationer.

Att underlåta att iaktta väjningsplikt och kollidera eller orsaka kollision med en cyklist kan bedömas som vårdslöshet i trafik och ge straffet penningböter eller om grov vårdslöshet fängelse i högst 2 år (1 § lag om straff för vissa trafikbrot). Om du döms till grov vårdslöshet i trafiken ska ditt körkort också återkallas under minst ett år (5 kap. 3 § 1 p. och 5 kap. 6 § körkortslagen).

Att orsaka kroppsskada, av oaktsamhet, kan också bedömas som vållande till kroppsskada (3 kap 8 § brottsbalken). Påföljden för det brottet är böter eller fängelse upp till sex månader.

Om föraren av det fordon som orsakat kollisionen inte lämnat sitt namn och telefonnummer (kontaktuppgifter) räknas det som att smita från brottsplatsen. Då någon smiter från en brottsplats, utan att ha fullgjort de skyldigheter som ålegat honom, kan han dömas till böter eller fängelse i sex månader, eller om brottet är grovt till fängelse i ett år (5 § trafikbrottslagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1229)
2021-10-23 Straff vid trafikbrott och återkallelse av körkort
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?

Alla besvarade frågor (96492)