Kollektiv bestraffning

2017-03-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. I vilken lagtext kan jag läsa mer om kollektiv bestrafning? Med vänlig hälsning Hasse
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Kollektiv bestraffning innebär att man frångår den grundläggande principen om att var och en ansvarar för sina egna handlingar. Man utsätter istället en hel grupp för ett straff som samtliga eventuellt ej har begått. All form av kollektiv bestraffning är brottslig.

Avseende lagar som du specifikt frågar efter så förekommer dessa främst inom internationell rätt. Kollektiv bestraffning är förbjudet enligt fjärde Genèvekonventionen, FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna samt nationell lag. Enligt artikel 6 i MR deklarationen framgår att ”Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.” Eftersom MR deklarationen implementerats i nationell lagstiftning, är kollektiv bestraffning olagligt även nationellt.

Hoppas att detta svarade på din fråga,
Med vänliga hälsningar,

John Edgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88343)