Kollegorna fick reda på att jag dömts för brott och spred detta vidare på arbetsplatsen - är det förtal?

Hej!

För några år sedan fick jag ett strafföreläggande för sexuellt ofredande. Jag hade onanerat på en buss och hade inget uppsåt att någon skulle se mig. Satt länst bak i bussen vid fönsterplatsen på vänster sida, ingen bakom mig, ingen bredvid eller framför. Snett framför på höger sida satt en tjej lutandes mot sitt fönster och verkade sova, men råkade tyvärr se mig troligtvis genom sin mobil.

Jag ville ingen annan illa och mådde vid detta tillfälle mycket dåligt. Jag orkade inte med att prova det i en domstol, utan tog mitt straff. Nu har även någon kollega/kollegor sett uppgifterna på sidan Lexbase och spridit informationen utan min vetskap och bakom min rygg i ca 1 år. Min arbetsgivare har vetat om händelsen lika länge, men kommit fram till att inga arbetsrättsliga påföljder tas.

Problemet är att flera kollegor vänt mig ryggen och bland annat tagit bort mig från Facebook. Tidigare kollegor som inte jobbar kvar sedan några år har också tagit bort mig. Jag känner att detta är mycket kränkande och orkar troligtvis inte jobba kvar.

Är detta förtal? Är det i sådana fall ett grovt förtal? Kan jag göra en anmälan? Kan min arbetsgivare tvingas berätta vem de fick informationen av?

Mvh: Uppgiven

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad krävs det för att det ska vara förtal?
För att det ska bedömas som förtal krävs det att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd och att denna uppgift typiskt sett leder till att man blir föremål för andra människors ogillande (5 kap. 1 § brottsbalken).

I ditt fall har kollegor uppsåtligen utpekat dig som just brottslig samt spridit denna uppgift vidare på arbetsplatsen. Påståendet om att någon är dömd för sexuellt ofredande är vidare en uppgift som typiskt sett leder till att ens sociala anseende tar skada, vilket också är vad som skett.

I vissa fall är det ändå inte olagligt
Ett antal omständigheter kan däremot leda till att personen som förtalat ändå inte gjort sig skyldig till något brott (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken). Detta förutsätter följande:

1. Personen var skyldig att uttala sig eller det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att göra det, och
2. Uppgiften var sann alternativt att personen hade rimliga skäl att tro att den var sann

I ditt fall kommer bedömningen utgå från huruvida det varit försvarligt för kollegorna att sprida uppgiften vidare. Vid denna bedömning ska man ta hänsyn till alla omständigheter som förelåg när uppgiften spreds; kort sagt vem, vad och hur. Hur allvarligt påståendet ifråga är och vilket syfte uppgiftsspridaren haft är också faktorer man tar hänsyn till. Sammanfattningsvis kan man också beskriva försvarlighetsbedömningen som lite av en intresseavvägning.

I det här fallet skulle man alltså väga din rätt att inte utsättas för elakartad ryktesspridning mot den yttrandefrihet som bör existera inom en avgränsad social grupp som en arbetsplats. Visserligen finns det ett intresse av att kollegor i viss mån ska kunna skvallra och prata om varandra, men det är också av intresse att människor inte ska tvingas lämna sin arbetsplats på grund av ryktesspridning. Det är dock svårt för mig att bedöma var en domstol skulle landa i den här frågan.

Mitt råd är således att det i egentlig mening inte skadar att anmäla, men att det inte går att definitivt förvänta sig en fällande dom.

Kan arbetsgivaren tvingas berätta vem som förmedlade uppgifterna?
Arbetsgivaren har ingen tystnadsplikt, men under ett förhör råder inte heller någon sanningsplikt; man både har rätt att ljuga och vägra uttala sig. Om det däremot skulle bli rättegång och personen skulle kallas dit som vittne, är det både straffbart att ljuga och att vägra berätta (15 kap. 1 § brottsbalken).

För att din arbetsgivare ska bli tvungen att säga vem som ligger bakom ryktesspridningen kräver det alltså att han kallas in som vittne, vilket i sin tur förutsätter att åtal har väckts. Men åtal endast kan väckas när bevisläget är tillräckligt gott för att kunna förvänta sig en dom, vilket kan göra att det båda faktorerna utesluter varann.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”