Knacka på hus förargelseväckande beteende?

Räknas det som förargelseväckande beteende när en/flera ungdomar bankar på dörrar i ett radhusområde? Och, vad säger lagen om att ta kort med en mobilkamera för att ha bevisning på ovanstående?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning! Det brott som jag bedömer ligger närmast till hands i detta fall är ofredande som stadgas i brottsbalken 4 kap 7 §: "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.". Knäckfrågan i detta fall är sannolikt huruvida bankandet kan anses "kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt". I den frågan har det bland annat relevans hur hårt bankadet sker, när på dygnet det sker samt hur ofta det sker. Sker det upprepade gånger mitt på natten på ett hårt och högljutt sätt är sannolikheten större att det kan anses utgöra brott än om det sker mitt på ljusa dagen någon enstaka gånger med en hårdhet som får anses måttlig, etc. Att ta bilder i för bevissyfte är som huvudregel helt lagligt, såvida det inte uppfyller rekvisiten för kränkande fotografering. Denna bestämmelse lyder i Brb 4 kap 6 § a: "Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig(...). Som framgår finns alltså i denna bestämmelse ett undantag som utesluter straffansvar om fotograferandet anses försvarligt. Att bilderna tas i syfte att leda i bevisning att ett brott har begåtts är ett typiskt sådant agerande som skulle falla in under det som anses försvarligt. Att ta bilder och/ eller filma i för att kunna styrka brott i en eventuell polisanmälan kan därför vara en god idé. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus AlmquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”