Klausul vid köp av hund

2018-09-30 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga om den juridiska giltigheten i ett överlåtelsekontrakt (rörande adoption/övertagande/köp av hund från utlandet). I det kontrakt som medföljer adoptionen - som jag INTE har signerat, då jag inte håller med om termerna (och jag har inte påmints om att göra detta utan hunden har varit i min ägo i ca 6 månader) - står bland annat följande klausul:"Det är förbjudet att behandla hunden dåligt, överge, sälja eller ge bort den. Som adoptionshem ansvarar jag för att ge hunden ett tryggt och bra hem som värnar om hundens hälsa och livskvalitet. ... Om adoptören av någon anledning inte kan fortsätta att ta hand om hunden, godkänner hen att överlåta den till (föreningen) för omplacering."Min fråga gäller vidare överlåtelse av hunden i hundens bästa intresse. Är jag iom adoptionen juridiskt bunden att istället för att sälja hunden till ett gott hem "överlåta" den till föreningens representant i Sverige (som inte fysiskt kan ta emot den)? Jag har hittat ett gott hem åt hunden som jag vet att föreningen skulle godkänna. Är jag i och med den genomförda adoptionen ändå bunden till klausulen i ett kontrakt som jag inte har signerat? Hade klausulen varit laglig OM jag hade signerat adoptionsavtalet (hunden är såld till mig, jag är ägare och inte föreningen då en faktiskt försäljning har ägt rum - dock utan annat köpekontrakt än det jag inte har signerat)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Hundar anses vara lös egendom. Det innebär att det inte ställs några särskilda formkrav på köpeavtal samt att parterna har väldigt stor avtalsfrihet.

I den typen av avtal får man urskilja om det handlar om villkorad köp eller om villkor om "användandet" av vara efter köpet.

För villkorad köp gäller att köpet är inte genomfört förrän vissa villkor är uppfyllda, se exempelvis fodervärdsavtal.

I Sverige är äganderätten starkt skyddad. Det innebär att man som ägare har rätt till att fritt förfoga över en individuellt bestämd sak i alla situationer som inte är undantagna genom lag, avtal eller sedvanerätt. I de fall köpet inte är villkorad utan äganderätten har övergått på dig är det din sak att förfoga över egendomen med allt vad det innebär, även sälja eller överlåta.

I det här fallet har du inte godkänt avtalet men i och med att överlåtelse av hunden har skett har motparten accepterat dina villkor också.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Roksana Jurenczyk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (263)
2019-03-14 Ett köp av hus på ofri grund visar sig vara ogiltigt. Vad ska köparen nu göra när hen vill ha tillbaka sina pengar då köpet ska återgå?
2019-03-10 Gåvobrevs giltighet vid demens
2019-03-02 Avtalsbundenhet och ogiltighet
2019-03-01 Ogiltighetsförklara avtal vid alzheimers

Alla besvarade frågor (66981)