Klassificering och sammanblandning av egendom

2017-06-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej vid en skiljsmässa. Delas även pengar jag fått för skada och ärr och invalidetet av försäkringsbolag till min man? Även vinsten på min enskilda firma? Har skrivit äktenskapsförord för min mors arv men ej resten,men de arvet kan han väl inte ta eller hävda att vi användt? Alla dessa pengar ligger på ett och samma konto. Hur gör jag bäst? Med vänlig hälsning, Carro
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i äktenskapsbalken (äktb). Enligt 10 kap. 1 § äktb ska makars giftorättsgods ingå i bodelningen och delas lika mellan dig och din man. Vad som klassificeras som giftorättsgods redogörs i 7 kap äktb och säger att egendom som inte är giftorättsgods är enskild egendom. Enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. I din fråga nämner du tre olika egendomstyper: ersättningen från ditt försäkringsbolag, vinsten från din enskilda firma och arvet från din mor. Nedan kommer jag att gå igenom dessa och redogöra för vad lagen säger.

Ersättning från försäkringsbolag
7 kap. 2 § äktb säger att egendom som en make erhållit genom sin olycksfallsförsäkring ska vara dennes enskilda egendom och således inte ingå i bodelningen.

Vinst från enskild firma
Huvudregeln i svensk rätt är att egendom av detta slag är giftorättsgods. Undantag kan dock göras om du och din make lagt fram ett äktenskapsförord där ni bestämt att vinsten från den enskilda firman ska tillfalla din enskilda egendom. Detta tycks dock inte ha gjort i ert fall och därför klassas vinsten som giftorättsgods. Vinsten ska då delas lika mellan dig och din man.

Arv
I det fall ingenting har villkorats ska arv klassificeras som giftorättsgods. Dock har du och din man i detta fall upprättat ett äktenskapsförord om att denna egendom ska tillhöra din enskilda och den ska därför inte ingå i er bodelning.

Sammanblandad egendom
I din fråga framgår det att din enskilda egendom och ert giftorättsgods har sammanblandats på ett och samma konto. Detta kan medföra vissa problem då du måste kunna peka ut exakt de kontanta medel på kontot som utgör din enskilda egendom för att dessa ska undantas från bodelningen. Har det gjorts insättningar och uttag på det gemensamma kontot kan det vara svårt att skilja dessa kontanta medel från gemensamma medel. För att få svar på frågan kan man ta hjälp av ett rättsfall från Högsta Domstolen NJA 1992 s. 773 som säger följande: i det fall enskild egendom och giftorättsgods sammanblandats kan den enskilda egendomen behålla sin karaktär i det fall makarna genom bokföring eller på annat sätt håller de skilda medlen isär.

Kan man inte skilja medlen på detta vis i ert fall resulterar det i att samtliga medel på kontot klassificeras som giftorättsgods. Det kommer då att ingå i er bodelning och delas lika er emellan.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2942)
2022-01-16 När ska bodelningslikviden betalas?
2022-01-11 Arv i bodelning
2022-01-11 Bodelning och äktenskapsskillnad
2022-01-07 Vad händer med egendom vid separation av sambor?

Alla besvarade frågor (98465)