Klassificeras det som trakasserier om någon upprepade gånger försöker köra på en person, tutar och samtidigt ser ut att tycka det är roligt?

FRÅGA
Hej! Räknas det som trakasserier om någon försöker upprepade gånger försöker köra på en Persson och dessutom tutar och ser ut att tycka det är roligt.Tack på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då du beskriver ett eventuellt brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).

Det kan vara ofredande

Beskrivningen av det inträffade faller närmast brottet ofredande, som i lagstiftningen uppges vara bland annat ett utsättande av någon annan för ett hänsynslöst agerande.

Enligt min mening kan det anses vara ett hänsynslöst agerande att upprepade gånger försöka köra på en person och samtidigt tuta och se ut att tycka detta är roligt. Det kan inte vara en särskilt rolig situation för personen som blir utsatt för detta beteende, och om denne dessutom uttrycker sitt obehag bör det inte finnas något tvivel om att det utgör ofredande om föraren inte upphör med det olämpliga beteendet (4 kap. 7 § BrB).

Det kan dessutom vara tal om andra brott

Eftersom föraren försöker köra på en annan person kan det eventuellt också klassificeras som ett försökt till misshandel av normalgraden (3 kap. 5 § BrB).

Det kan också vara ett försök till grov misshandel, eftersom en avsiktlig påkörning med bil kan åsamka en annan människa stor skada och potentiellt innebära fara för liv (3 kap. 6 § BrB).

Mer om vad som gäller för försök till misshandel finner du i brottsbalkens 23:e kapitel (3 kap. 11 § BrB).

Det kan också handla om ett framkallande av fara för annan, om föraren inte skulle anses handla med avsikt att skada personen ifråga, men ändå får anses ge upphov till livsfara eller fara för svår kroppsskada genom att förfara grovt oaktsamt (3 kap. 9 § BrB).

Några avslutande ord

Det du beskrivit i din frågeställning kan således falla in under en rad olika brottsbestämmelser, och det hela beror lite på hur situationen sett ut och vad det är som hänt. Det är däremot under inga omständigheter ett acceptabelt beteende.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig glad påsk!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84352)