FrågaFAMILJERÄTTBodelning09/12/2014

Klandra bodelning, extraordinärt rättsmedel

På grund av stora problem med hälsan (livshotande) har inte klandrat dom (bodelning). Nu vill Jag ansöka om resning. Min fråga: ska jag söka en jurist för att hjälpa mig med ansökan? Personligen uppfattar jag att det är "ett måste"

Lawline svarar

Hej, vad kul att du vänder dig till oss på lawline!

En make kan klandra ett bodelningsbeslut genom att väcka talan i domstol inom fyra veckor i enlighet med 17 kap 8 § ÄktB. Om klagotiden har förflutit, som i detta fall, kan maken endast få till stånd en ändring eller ett undanröjande av beslutet ifall förutsättningarna för ett extraordinärt rättsmedel föreligger, dvs. resning, klagan över domvilla eller återställande av försutten tid.

Reglerna om extraordinära rättsmedlen är ganska svårsmälta för en som inte har någon erfarenhet. För att öka dina chanser att få till stånd en omprövning av bodelningsbeslutet skulle jag därför råda dig att anlita en jurist. 

Mattias VilhelmssonRådgivare