Klander av stämmobeslut i bostadsrättsförening

2016-05-31 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
Hej jag bor i en villa och vi har en gemensam samfällighet. Enligt stadgarn skall det väljas minst en styrelseledamot från resp gata, men så har inte skett. Jag bor just på den gatan som saknar en representant i styrelsen. Ingen från valberedningen har varit i kontakt med mig och på årsstämman ville ingen inte föreslå mig som ledamot. Sittande styrelse klubbades igenom. Vem ska jag vända mig till för att upplösa styrelsen då de uppenbarligen bryter mot våra stadgar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som ägare till en fastighet som har del i samfällighet anses du vara delägare, 1§ 2st Lag om förvaltning av samfälligheter.

Som delägare har du rätt att klandra ett beslut som strider mot stadgarna genom att väcka talan hos Mark- och miljödomstolen, 53§Lag om förvaltning av samfälligheter. Viktigt att tänka på är docka att samtliga delägare i samma fastighet måste klandra beslutet för att det inte ska avvisas. Detta betyder alltså att om du samäger din fastighet med någon annan ska denna person också klandra stämmobeslutet (enligt tidigare dom från mark- och miljödomstolen, MÖD 2014:16).

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara Aspelin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (71)
2020-10-19 Kan någon annan än styrelsen teckna bolagets firma?
2020-09-19 Är bank en näringsidkare?
2020-07-28 Vad kan göras om delägare i en samfällighet inte är samarbetsvillig?
2020-05-07 Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?

Alla besvarade frågor (86487)