Klander av stämmobeslut i bostadsrättsförening

Hej jag bor i en villa och vi har en gemensam samfällighet. Enligt stadgarn skall det väljas minst en styrelseledamot från resp gata, men så har inte skett. Jag bor just på den gatan som saknar en representant i styrelsen. Ingen från valberedningen har varit i kontakt med mig och på årsstämman ville ingen inte föreslå mig som ledamot. Sittande styrelse klubbades igenom. Vem ska jag vända mig till för att upplösa styrelsen då de uppenbarligen bryter mot våra stadgar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som ägare till en fastighet som har del i samfällighet anses du vara delägare, 1§ 2st Lag om förvaltning av samfälligheter.

Som delägare har du rätt att klandra ett beslut som strider mot stadgarna genom att väcka talan hos Mark- och miljödomstolen, 53§Lag om förvaltning av samfälligheter. Viktigt att tänka på är docka att samtliga delägare i samma fastighet måste klandra beslutet för att det inte ska avvisas. Detta betyder alltså att om du samäger din fastighet med någon annan ska denna person också klandra stämmobeslutet (enligt tidigare dom från mark- och miljödomstolen, MÖD 2014:16).

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!

Sara AspelinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”