FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/04/2016

Klagotid vid beslut om antagande av detaljplan

Hej,

Är det riktigt att klagotiden efter kommnfullmäktiges antagande av detaljplan för avstyckning av ett antal tomter på en fastighet ska uppgå till 6 veckor?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Frågor om överklagandetid när det gäller antagande av detaljplan regleras dels i Plan- och bygglagen (PBL), dels i Förvaltningslagen (FL). Beslut om antagande av detaljplan är ett sådant beslut som enligt 13:3 PBL överklagas hos länsstyrelsen.

Enligt 13:16 PBL gäller bestämmelserna i FL när det gäller överklagandetiden i dessa fall. Enligt 23 § FL är tiden för överklagande tre veckor. Denna tid räknas från den dag då ”beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla” enligt 13:16 st 2 PBL.

Det är alltså tre veckor som gäller och inte sex veckor.

Vänligen,

Matilda CroneRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo