Klagotid vid beslut om antagande av detaljplan

2016-04-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej,Är det riktigt att klagotiden efter kommnfullmäktiges antagande av detaljplan för avstyckning av ett antal tomter på en fastighet ska uppgå till 6 veckor?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om överklagandetid när det gäller antagande av detaljplan regleras dels i Plan- och bygglagen (PBL), dels i Förvaltningslagen (FL). Beslut om antagande av detaljplan är ett sådant beslut som enligt 13:3 PBL överklagas hos länsstyrelsen.

Enligt 13:16 PBL gäller bestämmelserna i FL när det gäller överklagandetiden i dessa fall. Enligt 23 § FL är tiden för överklagande tre veckor. Denna tid räknas från den dag då ”beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla” enligt 13:16 st 2 PBL.

Det är alltså tre veckor som gäller och inte sex veckor.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1179)
2020-09-30 Får jag behålla min amerikanska pension om jag avsäger mig mitt amerikanska medborgarskap?
2020-09-30 Kan arbetsgivare begära belastningsregisterutdrag?
2020-09-30 Får jag ta körkort om jag innehavt cannabis?
2020-09-30 Lawline svarar inte på skoluppgifter

Alla besvarade frågor (84709)