KFM:s förhållande till domstolar samt exekutionstitlar

FRÅGA
Tingsrätt – vanlig domstol?Undrar om Ni vet vad har Tingsrätt – dvs vanlig domstol att göra med en myndighet ?Kronofogdemyndighet är en myndighetNågon slags statligt inkassoföretag? Bara på grund av det är en statligt inkasso behöver de inte/måste de inte ha dokumenterad underlag för kravet de ska utföra – typ en faktura, påminnelse osvKronofogde kunde inte vissa mig faktura de vill ha betald för. Jag har inte fått möjligheter att tex yttra mig över sökandes krav – sökande är ett privat företag. KF gick utan någon utredning som jag skulle kunna ta del i – direkt till Tingsrätten som ska göra jobbet – dvs utreda vad det hela handlar om. Jag själv fick ta reda på att det var krav från en bevakningsföretag som tyckte de skulle kunna skriva ut " parkeringsböter" på en kommunal gata. Jag kontaktade Kommunen där jag bor för att ta reda att det företag som vill ha betald har inget att göra på en kommunal gata. Alltså allt kan tyda på att det är en bluffaktura och KF kan hjälpa till med indrivning bara så här ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av utsökningsbalken (UB).

KFM är den myndighet som verkställer så kallade exekutionstitlar, det vill säga driver in skulder, verkställer domar med mera (1 kap 1 och 3 § UB). KFM får endast driva in en skuld om det finns en exekutionstitel. De exekutionstitlar som (enligt 3 kap 1 § UB) finns, och som alltså KFM måste ha i ditt fall, är:
– domstols dom, utslag eller beslut,
– förlikning som är stadfäst av en domstol och medlingsöverenskommelse som har förklarats verkställbar av en domstol,
– godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,
– skiljedom eller beslut om avskrivning av ett skiljeförfarande,
– förbindelse angående underhållsbidrag,
– förvaltningsmyndighets beslut som enligt en särskild föreskrift får verkställas,
– handling som enligt en särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, och
– KFM:s utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av KFM

Just fakturan är alltså ingen exekutionstitel, utan det krävs att bolaget exempelvis visat för KFM att de har ett godkänt avgiftsföreläggande. Gör du gällande att fakturan trots allt är felaktig får KFM inte verkställa exekutionstiteln, om din invändning inte kan lämnas utan avseende (3 kap 21 § 2 st UB).

Kronofogdemyndigheten skulle möjligen kunna beskrivas som något av ett statligt inkassoföretag, även om det är något missvisande med tanke på KFM:s mycket större befogenheter och att inkassoföretag inte kunnat bedriva sin verksamhet effektivt om inte KFM funnits. KFM har såsom statlig myndighet, när allt kommer till kritan, tillgång till hela statens våldsmonopol. Har en domstol avgjort en tvist och fastslagit att person 1 ska återlämna en bil till person 2, och person 2 vägrar detta tills att saken kommer i KFM:s händer, skulle KFM om det var behövligt exempelvis kunna ta polisiär hjälp att tvångsmässigt hämta bilen. Saknar ett land ett välfungerande system för att verkställa domstolars domar, saknar rättsväsendet effektivitet och domar är endast papper.

Jag hoppas att jag kunnat klargöra KFM:s roll i förhållande till andra myndigheter.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (447)
2020-06-30 Hur går man tillväga för att få tillbaka egendom som man har rätt till?
2020-06-11 Kan kronofogden ändra en tingsrättsdom?
2020-06-11 Betalningsföreläggande
2020-05-06 Vad händer när jag bestridit ett betalningsföreläggande från kronofogden?

Alla besvarade frågor (81795)