Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap

2021-04-04 i Migrationsrätt
FRÅGA
Om man blivit dömd till penningstvättbrott och fått straff till samhällstjänst 2 månader . Hur lång är karenstiden till jag kan söka medborgarskap igen ?.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång är karenstiden i ditt fall?

För att få svenskt medborgarskap måste den sökande ha levt och förväntas leva ett skötsamt liv i Sverige (11 § 5 p. lagen om svenskt medborgarskap). Har den sökande begått brott måste denne vänta en tid innan den får ansöka om medborgarskap (karenstid). Hur lång karenstiden är beror på vilket straff den sökande har fått. Här kan du se en tabell över de olika karenstiderna.

Vad gäller påföljden samhällstjänst kombineras den alltid med villkorlig dom (27 kap. 2 a § brottsbalken) eller skyddstillsyn (28 kap. 2 a § brottsbalken). För villkorlig dom är karenstiden tre år efter domen har vunnit laga kraft, dvs. börjat gälla. En dom vinner, såvida den inte överklagas, laga kraft inom tre veckor från den dag då domen meddelades (50 kap. 1 § rättegångsbalken). För skyddstillsyn är karenstiden tidigast 4 år från den dag skyddstillsynen började. Då du inte nämnde om samhällstjänsten har kombinerats med villkorlig dom eller skyddstillsyn kan jag tyvärr inte säga exakt hur lång karenstiden är för dig. Antingen är den 3 år eller så är den minst 4 år. Migrationsverket gör dock en bedömning från fall till fall, varför karenstiden kan bli längre än 3–4 år.

Sammanfattning

Om samhällstjänsten har kombinerats med villkorlig dom är karenstiden 3 år. Om den kombinerats med skyddstillsyn är den istället 4 år. Karenstiden kan dock, beroende på vilken bedömning Migrationsverket gör, som sagt bli längre än 3–4 år.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1155)
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?

Alla besvarade frågor (91211)