Kan visstidsanställning ha en månads uppsägningstid?

FRÅGA
Hejsan. Det är så att jag har nyligen påbörjat ett arbete där jag är visstidsanställd. På mitt kontrakt så står ett start och slut datum. Vilket gör att man inte kan bli uppsagd eller säga upp sig utan saklig grund. Men det står även på kontraktet att jag har 1 månads uppsägningstid. Vad är det som gäller här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Visstidsanställning är en av de former av tidsbegränsad anställning som återfinns i 5 § lag om anställningsskydd. Anställningsformen är som utgångspunkt inte uppsägningsbar då avtalet löper till och med en viss förutbestämd tid som båda parter upptagit sig att efterfölja. Visstidsanställningar kan dock formuleras olika.

Är det formulerat så att din anställning gäller från ett visst datum till och med ett visst datum, utan tal om uppsägningstid, är det inte uppsägningsbart i förtid. Är det däremot skrivet i ditt anställningsavtal att uppdraget gäller från ett visst datum dock längst till och med ett visst datum, är det uppsägningsbart om man avtalat om en ömsesidig uppsägningstid.

Genom tillägget i ditt kontrakt på en månads uppsägningstid har arbetsgivaren gjort ditt anställningsavtal uppsägningsbart. Det medför att ditt anställningsavtal i realiteten är att ses som en tillsvidareanställning med ett i förväg bestämt sista datum, även om det de facto enligt avtalet rör sig om en visstidsanställning. Det innebär att både du och din arbetsgivare kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Om du vill återkomma med exakt formulering av avtalet ifall att du inte anser att det stämmer med ovanstående är du välkommen att göra så genom kommentarsfältet nedan

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73801)