FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt13/11/2018

Kan vi tilldelas ansvar om vi låter minderåriga dricka?

Hej!

Min vän och jag ska skapa ett företag för att sedan anordna fester för gymnasieelever (vi är också gymnasieelever). Vi undrar hur lagar kring alkohol kan påverka vårt företag. Vi kommer såklart inte sälja alkohol på festen men kommer låta folk ta med sig själva. Vissa av dessa kommer vara under 18. Kan vi få några typer av problem pågrund av att vi låter minderåriga dricka i en lokal vi hyrt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att som minderårig förtära alkohol är inte olagligt i sig. Av 3 kap. 9 § alkohollagen följer däremot att det är brottsligt att köpa ut eller sälja vin, sprit eller starköl till en person under 20 år. När det gäller folköl eller dryck upp till 3,5 % alkohol, är åldersgränsen 18 år. Den som bryter mot denna regel och langar alkohol till minderårig kan enligt 11 kap. 7 § alkohollagen dömas till böter eller fängelse i högst fyra år om brottet är grovt.

En polisman har möjlighet enligt 12 kap. 1 § alkohollagen att beslagta alkohol som har langats i strid mot förbuden. Vidare har en polis rätt enligt 1 kap. 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m., omhänderta en berusad person om denne inte kan ta hand om sig själv eller innebär en risk och fara för sig själv eller andra.

På grund av ovanstående har därför en polis rätt att beslagta alkohol på festen som förtärs av minderåriga. Eftersom ni alla är under 20 år är det enbart alkohol med en procent upp till 3,5 % som polisen inte får förverka med stöd av 12 kap. 1 § alkohollagen. När det gäller personerna under 18 år som kommer vistas på festen, har polisen rätt att beslagta all alkohol då denna har införskaffats i strid mot 3 kap. 9 § alkohollagen. Vidare har polisen i vilket fall, om festen spårar ur, rätt att omhänderta personer som beter sig på ett sätt som kan skada andra eller sig själva, 1 kap. 1 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m. Polisen kontaktar de minderårigas föräldrar (under 18 år), alltså ej myndigas föräldrar.

Slutligen kan det nämnas att trots att ni inte begår något brott genom att förtära alkoholen, polisen ändå har rätt att undersöka vidare vilka som har införskaffat alkoholen till de minderåriga. Detta kan leda till påföljd. Se vidare på polisens hemsida där de pedagogiskt beskriver sitt arbete angående langning och den såkallade "Kronobergsmodellen".

http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Olika-typer-av-brott/Narkotika--och-alkoholbrott/Langning-av-alkohol/

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo