Kan vi skriva avtal om att mitt borgensåtagande inte ska gälla om vi separerar?

2019-06-11 i Fordringar
FRÅGA
Jag ska gå i borgen för min sambo som ska ta ett lån på banken för att betala av alla sina skulder. Min sambo har ingen annan än mig som kan gå i borgen. Vi skulle vilja skriva ett juridiskt bindande avtal, där om vi skulle gå isär så skrivs jag av från min borgen och är därmed inte längre betalningsskyldig till banken överhuvudtaget. Är detta möjligt? Skulle banken gå med på det? Eller kan man skriva något annat sorts avtal på ett annat sätt där jag kan säkra upp min och mina barns framtid utan att bli satt i skiten om det nu skulle ta slut mellan mig och min sambo eller något annat skulle hända? Eller att han struntar i att betala. Vi har också tänkt skriva att han ska fortsätta betala av lånet till banken även om det skulle ta slut mellan oss. Kan man skriva ett juridiskt bindande avtal själva? Hur går man tillväga om detta avtalet bryts? Mvh Malin Lundgren
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett borgensåtagande är i praktiken ett avtal mellan dig och banken, innebärande att du lovar att betala om den du går i borgen för inte kan betala. Ditt borgensåtagande är en säkerhet för banken och sannolikt kommer ingen bank att gå med på ett avtal om att du ska avskrivas för det fall att ni gör slut. Anledningen är att det skulle vara lätt att fingera att ett förhållande tar slut; banken vill ha sin säkerhet oavsett om ni är tillsammans eller ej. Detta är även anledningen till att man bör vara restriktiv med vem man går i borgen för.

Reglerna om borgen finns i Handelsbalken, HB (10 kap. 8-9 § HB). Bestämmelserna innebär att du antingen går i enkel borgen eller proprieborgen. Det vanligaste, framförallt när det gäller banker, är proprieborgen. Proprieborgen innebär att banken kan välja vem av er den ska vända sig till för att få betalt. Med borgen följer dock en regressrätt. Regressrätten innebär att om den du går i borgen för inte betalar, har du rätt att få tillbaka det du blir tvungen att betala.

Skulle det ta slut mellan er kommer du således fortsatt att vara i borgen för din sambo. Om han skulle sluta betala blir det du som får betala till banken. Däremot har du då rätt att få betalt av honom. Risken är dock att om han slutar att betala för att han inte har några tillgångar, då kommer du att få svårt att få betalt av honom med (även om du använder dig av domstol och Kronofogden).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll