Kan vi nå framgång i överklagande om ägarbyte av bil?

FRÅGA
HejJag förlorade ägandet på vår bil efter att en fordonsförmedlare registrerat över ägandet på sin firma efter att ha förfalskat min namnteckning. Sedan har firman sålt bilen vidare till en bilhandlare och ingen överenskommen betalning till mig har skett. Urkundsförfalskningen är polisanmäld och utredningen om grovt bedrägeri pågår.Vi har begärt att Transportstyrelsen utreder ägarbytet och efter den utredningen då alla tre parter inblandade uttalat sig beslutar TS att bilens registrerade ägare idag, bilfirman får fortsättningsvis vara registrerad ägare i fordonsregistret. TS har aldrig bett mig yttra mig (10kap 1§ tredje och fjärde raden) om anmälan av ägarbytet var initierat av mig och till min kännedom vilket det inte var.Vi har polisanmälan, brev till TS om utredning av ägarbytet, beslutet från TS samt andra dokument bl.a. kopia på det förfalskade registreringsbeviset som TS skickat till oss efter att vi begärt det. Övriga dokument som finns med i pågående polisutredning.Beslutet från TS om ägarförhållandet kan överklagas inom tre veckor efter kvitterad delgivning till Förvaltningsrätten. Nu är min fråga om detta är något som överhuvudtaget har chans att vinna i en domstol och ifall ni kan åta er detta. Vi kan skicka all dokumentation med mail. Dessa ryms inte här.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som du själv anför i din fråga finns det möjlighet att överklaga Transportstyrelsens beslut inom tre veckor efter kvitterad delgivning. En överklagan kommer i sådana fall att prövas av förvaltningsrätten som första instans. Det går tyvärr inte utan någon vidare bakgrundsinformation ge besked om vilken chans ni har att nå framgång i en sådan process.

I sammanhanget bör nämnas att det finns en risk att förvärvaren (bilhandlaren som numera står som ägare) gjort ett godtrosförvärv av bilen och har bättre rätt till den. Ett godtrosförvärv innebär att godtroende förvärvare kan få äganderätt till egendom som vederbörande fått i sin besittning, trots att den förvärvats från någon som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett (2 § lag om godtrosförvärv av lösöre, GFL). Om ett godtrosförvärv har skett och du därför har förlorat äganderätten har du rätt att få tillbaka den mot lösen. Att kräva tillbaka egendomen genom lösen måste ske inom sex månader från att du fick kännedom om innehavet (5 § GFL). Lösen innebär att du kan få tillbaka bilen, men att du måste betala den godtroende förvärvaren för det. Kompensationen ska motsvara det lägre av marknadspriset eller det pris den nuvarande ägaren betalde för bilen (6 § GFL).

Du har i sådana fall även möjlighet att kräva ekonomisk kompensation av fordonsförmedlaren som olovligen sålde bilen vidare. Den nye ägaren kan visserligen göra ett godtrosförvärv och bli ägare till bilen, men fordonsförmedlaren som sålde den vidare har kränkt din äganderätt och ska i sådana fall kompensera dig.

Handlingsplan

Min rekommendation är att ni bokar en tid med en jurist på Lawlines juristbyrå. Våra jurister erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype; det som passar dig bäst. Lawlines jurister arbetar inom alla rättsområden utom straffrätt och skatterätt. Givetvis kan vi hjälpa till med att överklaga Transportstyrelsens beslut. Juristen kan dels gå igenom den dokumentation som finns och lämna in en överklagan avseende beslutet om ägarbyte, dels undersöka möjligheterna att utfärda en stämningsansökan och begära kompensation av förmedlaren som olovligen sålde bilen vidare.

Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att kontakta mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (347)
2019-05-02 Jag ska låna ut pengar till en släkting för ett köp av en stuga. Hur gör jag för att få stugan som säkerhet för mitt lån?
2019-05-01 Vad gör jag när registreringsbeviset stulits och ägarbyte skett?
2019-04-28 Borgen och kreditprövning
2019-04-27 Har jag rätt att få tillbaka felaktiga utbetalda belopp?

Alla besvarade frågor (69196)