Kan vi få tillbaka pengarna?

Hej

Min pappa har blivit lurad på nätet genom att dom utgav sig att vara från brottsmyndigheten och sa att dom hade fått tag i en liga som han blivit lurad av tidigare på ca 10 000kr på ett telefonköp av en telefonförsäljare som aldrig fanns mm. Då sa dom att dom skulle betala tillbaka eller något liknande. Dom bad han kolla sitt konto med sitt BankID mm och han fattade mer än att han gjorde detta. Sedan tog det ett tag och då märkte han att dom varit inne och tagit i flera omgångar och nu så har din kommit åt 385 000kr som han polisanmält och pratat med banken men dom kan inget göra säger dom.

Finns det något man kan gå vidare med eller är det bara att släppa det.

Mvh,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst vill jag beklaga incidenten.

Grovt bedrägeri

Det råder ingen tvekan om att din far har blivit utsatt för bedrägeri. För brottets tillämplighet förutsätts att gärningsmannen har vilselett någon, och förmått denne till en handling eller underlåtenhet som har inneburit ekonomisk vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledda, se 9 kap. 1 § BrB.

Eftersom gärningspersonen i detta fall ringde din far och utgav sig för att vara anställd på Brottsoffermyndigheten, och därigenom vilselett honom till att logga in på sin bank, och därefter gjort ett flertal obehöriga uttag som medfört ekonomisk skada för din far, är förutsättningarna uppfyllda. Enligt praxis ligger gränsen för grovt bedrägeri med hänsyn till enbart beloppet på cirka 250 000 kronor. Då gärningspersonen i din fars fall har kommit över 385 000 kronor är gärningen att bedöma som grovt bedrägeri med hänsyn till det betydande värdet, 9 kap. 3 § BrB.

Phishing

Tyvärr är den omständighet som du beskriver inte särskilt unik. Konceptet kallas för phishing och innebär i regel att den enskilda får ett mejl eller telefonsamtal från någon som utger sig för att arbeta på banken eller annan myndighet, där de uppmanar den enskild att logga in på sin bank eller lämna ut annan information som gärningspersonen behöver för att genomföra bedrägeriet. Gärningspersonerna är många gånger väldigt skickliga. Men gemene man bör tänka på att ingen riktig bank, myndighet eller företag uppmanar den enskilda att lämna ut kontouppgifter eller logga in via mobilt BankID, då de utgör värdehandlingar. Du kan läsa mer om de olika telefonbedrägerierna här

Vilket ansvar har bankkontohavare?

Vilket ansvar banken har att betala tillbaka pengarna till den enskilda är varierande och beror till stor del på hur aktsam den enskilda har varit, alltså ju försiktigare man är ju större chans har man att få tillbaka pengarna. I ett flertal beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har nämnden konstaterat att det är grovt oaktsamt att logga in på sin mobila BankID, i de fall man blir uppringd av en okänd person som utger sig för att jobba på bank eller annan myndighet. Mobilt BankID är alltså en värdehandling som den enskilda har en skyldighet att inte åsidosätta. Det är i fars fall väldigt oklart hur klandervärt hans agerande har varit.

Vad kan man göra?

Du nämner i din fråga att ni har reklamerat uttagen till banken och polisanmält gärningen, vilket är väldigt bra i ett första skede. Jag antar att avslagsbeslutet från banken baseras på att de bedömer att din far inte har varit tillräckligt aktsam och således inte heller bedömt uttagen som obehöriga. Jag rekommenderar att ni lämnar in ett klagomål hos bankens klagomålsavdelning och begär att de på nytt prövar beslutet. Är ni trots bankens beslut inte nöjda, kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden. Det bör i sammanhanget framhållas att ARNs beslut inte är bindande då ARN inte är en domstol, utan kan liknas vid rekommendationer. Rekommendationerna följs dock i regel av seriösa aktörer.

Slutord

Sammanfattningsvis har din far blivit utsatt för en typ av bedrägeri som tyvärr är väldigt vanlig, särskilt gentemot äldre personer. Eftersom bedrägeriet har fullbordas genom att din far loggat in på sin mobila BankID, finns det en risk för att din far har agerat på ett klandervärt sätt. Men eftersom värdet av uttagen är betydande finns det en möjlighet att banken i vart fall betalar tillbaka en del av summan. Jag rekommenderar därför att ni i första hand vänder er till bankens klagomålsavdelning och begär omprövning och i andra hand vänder er till ARN. Ni bör även ta kontakt med försäkringsbolaget och rådfråga om de kan bistå med någon typ av hjälp genom din fars hemförsäkring.

Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina SalemRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo