Kan vi bli skadeståndsskyldiga om någon skadar sig på vår taggtråd?

Hej!

Vi är en bostadsrättsförening i Johanneshov, södra Stockholm.

Vi har grava problem med att externa fotgängare och cyklister använder vår tomt som genomfart.

Vi har för avsikt att renovera och komplettera staketet och överväger att förse det med taggtråd.

Föreligger någon risk för att vi blir ansvariga om någon skadar sig på taggtråden?

Lawline svarar

Hej, och tack för er fråga!

Svaret på frågan är inte helt glasklart, och normalt sett tycker man att den som skadar sig på ett staket får skylla sig själv. Det är däremot inte tillåtet att till exempel gillra fällor på sin tomt för att personer som i och för sig är obehöriga inte ska skada sig.

I ett avgörande från Högsta domstolen 1973 (NJA 1973 s 141, också kallat "vattenkastarfallet") dömdes ett byggföretag att betala skadestånd till en man som nattetid gått in på en byggarbetsplats för att kasta vatten, och trillat ner i ett hisschackt. Anledningarna var bland andra att bolaget inte tillräckligt tydligt märkt ut schacktet med exempelvis en varning, att de inte täckt över det under natten, och att det var enkelt att ta sig in på området. Det spelade ingen roll att mannen egentligen inte hade någonting där att göra.

Lite på samma sätt lär det fungera med taggtråd på ett stängsel. Om det är utmärkt genom exempelvis en varningsskylt eller annars är tydligt att det finns där bör det inte finnas någon större risk att ni kan bli ansvariga för skador, men om ni inte på ett tydligt sätt varnar för eller märker ut taggtråden finns det risk att ni måste stå som ansvariga då någon skadar sig på taggtråden.

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000