Kan vi anmäla hyresvärden för bedrägeri vid tvist om vad som ska repareras i lägenhet och till vilken kostnad?

2020-05-25 i Fordringar
FRÅGA
Min dotter har i ca två år hyrt en lägenhet i andra hand. Direkt efter avflyttning fotograferade hyresvärden skador i lägenheten som denne inte ansåg vara normalt slitage. Hyresvärden/lägenhetsinnehavaren sammanfattar i text att lägenheten är totalförstörd och kommer att behålla hela depositionsavgiften på 15.000 kronor samt begära ytterligare ersättning. Min dotter har med sakkunnig gått igenom det ägaren kräver ersättning för och kommit fram till ett värde om 1.489. Värdens krav varierar mellan 15.000-70.000 kronor. Hyresvärden har meddelat att hen inte kommer att betala tillbaka något av depositionsavgiften på 15.000 kronor och kommer att skicka ytterligare en faktura som, om min dotter inte betalar, kommer att skickas till Kronofogden och eventuellt även ta saken vidare till domstol. Vi anser att detta är någon form av bedrägeri, hur gör vi nu? Kan vi anmäla hyresvärden för bedrägeri eller försök till sådant? Blir det dyrt för min dotter eller står polis och åklagare för kostnaderna om det nu är ett allmänt mål? Hur får vi bäst tillbaka eller skyddar depositionen?Min andra fråga avser att hyresvärden strax innan min dotter skulle flytta ut från lägenheten ville visa lägenheten. Därför frågade värden min dotter om det var ok för henne att göra en förvisning, vilket min dotter sa ja till. Hyresvärden ville gärna inför den extra förvisningen tvätta fönstren så det skulle se rent och fint ut. Min dotter sa ja till det och lovade att hen skulle få släppa in en person för att putsa fönster. Detta skedde, men det visade sig att hyresvärden hade en ytterligare objuden person med sig. Dessa två personer började under besöket att gå igenom lådor, skåp och garderober samt plockade med min dotters personliga tillhörigheter. Hyresvärden med sällskap började sedan fotografera i lägenheten. Min dotter vill därför hyresvärden/lägenhetsinnehavaren för hemfridsbrott eller liknande. Kan jag anmäla det som brott hos polisen och kommer det att kosta mig en massa pengar eller är det ingen kostnad för mig om det faller inom allmänt åtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Då du ställt två frågor kommer jag att besvara dessa varför sig nedan, under separata rubriker. Du har i din fråga på vissa ställen skrivit "hyresvärden", på andra "ägaren" eller "lägenhetsinnehavaren". Jag använder i mitt svar genomgående begreppet "hyresvärden" och menar då den person din dotter har en tvist med.

Tvist om deposition m.m. är sannolikt en civilrättslig sådan och inte straffrättslig

När det gäller frågan om hur mycket din dotter är skyldig att betala sin hyresvärd är detta sannolikt att bedöma som en civilrättslig tvist. Att tvisten är civilrättslig innebär att hyresvärden kan sända en faktura till din dotter. Om hon bestrider den kan hyresvärden i slutändan begära att domstol avgör huruvida din dotter ska betala eller ej samt till vilken summa.

Om din dotter anser att hon har rätt att få tillbaka de 15.000 kronorna hon betalt i deposition är även det en civilrättslig tvist. För att begära in denna bör hon göra på liknande sätt; dvs sända ett krav om att hyresvärden är skyldig henne 15.000 kronor för ej återbetald deposition. Vägrar hyresvärden att betala är i slutändan lösningen att gå till domstol och begära att domstolen avgör om hyresvärden är skyldig att betala tillbaka eller ej.

För att bedrägeri ska aktualiseras krävs att man genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde (jfr 9 kap. 1 § brottsbalken). Dessutom krävs att gärningsmannen haft uppsåt. I ert fall föreligger det å min mening inte tillräckligt för att bedrägeri (eller försök till sådant) ska vara aktuellt. Det rör sig om en civilrättslig tvist. Det är inte bedrägeri att ha skilda åsikter om hur mycket det som ska ersättas kostar. Med det sagt så kan ni alltid vända er till polisen och göra en polisanmälan om bedrägeri. Mest troligt, efter de förutsättningar du informerat om, kommer polisen att ta emot anmälan men att lägga ner den då det rör sig om en civilrättslig tvist. Bedrägeri faller under allmänt åtal och det kostar inget att göra polisanmälan.

Hemfridsbrott och stöld kan eventuellt vara aktuellt

Hemfridsbrott framkommer av 4 kap. 6 § brottsbalken och innebär att den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad kan dömas till böter. I ert fall vet jag inte exakt vad som skett, men utifrån det du beskrivit kan det röra sig om hemfridsbrott. Någon har bevisligen olovligen gått in i din dotters lägenhet. För hemfridsbrott gäller särskilda åtalsregler innebärande att åklagaren får väcka åtal endast om målsäganden anger brottet eller om åtal är påkallat ur allmän synpunkt (4 kap. 11 § brottsbalken). I ert fall innebär det att du inte kan göra polisanmälan, utan det måste vara din dotter som gör det. De särskilda åtalsreglerna gäller för att åklagaren ska få väcka åtal, däremot innebär det inte några kostnader för din dotter; oavsett om det väcks åtal eller om det läggs ner.

Du beskriver även i din fråga att den som gick in bostaden plockade med din dotters personliga tillhörigheter. Om du med "plockade med" menar att de tog hennes saker med sig därifrån kan det röra sig om brottet stöld. Brottet stöld aktualiseras om man olovligen tar det som tillhör någon annan, med uppsåt att tillägna sig det (8 kap. 1 § brottsbalken). Om det skett en stöld faller det under allmänt åtal och såväl du som din dotter kan göra polisanmälan. Det innebär inte några kostnader för din dotter; oavsett om det väcks åtal eller om det läggs ner.

Sammanfattningsvis är min bedömning att tvisten om vad som ska renoveras i lägenheten, och till vilken kostnad, inte handlar om bedrägeri utan är en civilrättslig tvist. Hyresvärden kan sända en faktura till din dotter och om hon bestrider den kan hyresvärden i slutändan välja att gå till domstol. Då blir det domstol som efter framlagd bevisning som får avgöra om det föreligger betalningsskyldighet. Din dotter kan kräva tillbaka sina 15.000 kronor hon betalt i deposition. Får hon inte tillbaka dem blir även hon tvungen att gå till domstol. Utgångspunkten i civilrättsliga tvister är att den som förlorar får stå för både sina egna rättegångskostnader och motpartens, vilket kan bli dyrt. I s.k. "småmål" som aktualiseras om tvisten klart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.650 kronor) står dock parterna för sina egna kostnader, oavsett vem som når framgång i tvisten. Om din dotter blir stämd, eller har planer på att stämma hyresvärden, är min rekommendation att hon anlitar en jurist som råder henne vidare om huruvida det finns möjlighet till framgång eller ej.

När det gäller att flera personer olovligen varit i hennes lägenhet kan det röra sig om hemfridsbrott. Hemfridsbrott har särskilda åtalsregler innebärande att din dotter själv måste polisanmäla det. Om personerna i fråga även tog hennes tillhörigheter kan det röra sig om stöld, ett brott som kan polisanmälas av såväl dig som henne. Det kostar ingenting att polisanmäla, och inte heller om brottet läggs ner eller om det väcks åtal. De kostnader som kan uppkomma i samband med brott är för t.ex. förtalsbrott där utgångspunkten är att målsäganden själv ska stämma och driva processen. Så är inte fallet varken för hemfridsbrott, bedrägeri eller stöld.

Om något är oklart eller om du/ni behöver hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (766)
2021-01-21 Hur gör jag för att kräva in skuld från delägare till samägd egendom?
2021-01-20 När preskriberas en borgensförbindelse för hyreskontrakt?
2021-01-19 Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?
2021-01-18 Skyldig att betala trots att jag inte fått en faktura?

Alla besvarade frågor (88502)