Kan vi adoptera ett barn som fått avslag på sin asylansökan?

2017-12-09 i Adoption
FRÅGA
Hej!Vi har varit familjehem åt en kille i drygt 14 månader nu. Han har fått avslag på sin asylansökan och överklagandet. Finns det någon möjlighet för oss att adoptera honom? Han är 16 år. Vi är 46 och 48 år, har två döttrar, den ena bor hemma. Jag har ms, men inga stora funktionshinder.Var ansöker vi i så fall?Mvh
SVAR

Hej och tack för er fråga!

När man vill adoptera ett barn som bor i ett land utanför EU kan barnet behöva ett uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. I vissa fall kan barnet dock bli svensk medborgare genom adoptionen. För att barnet ska få uppehållstillstånd krävd det dock att ni som adopterar är svenska medborgare och barnet ni adopterar ska vara ogift. Av lagen om internationell rättsförhållanden rörande adoption framgår att adoptionsfrågan ska tas upp i svensk domstol och att det är svensk lag som ska tillämpas. I beslutet ska särskilt ska särskilt beaktas, huruvida sökande eller barnet genom medborgarskap eller hemvist eller på annat sätt har anknytning till främmande stat och det skulle medföra avsevärd olägenhet för barnet, om adoptionen ej blir gällande där.

För ansöka om adoption kan ett bra första steg kan vara att vända er till er kommun som i sin tur kommer hänvisa er vidare. Som tidigare nämnts kommer beslutet om adoption i huvudsak grundas på svensk lag.

De svenska reglerna om adoption regleras i 4 kap föräldrabalken. Av 1 § framgår att kvinnor och män över 25 år har rätt att adoptera. Huvudregeln är att makar adopterar gemensamt genom så kallad gemensam adoption. Då killen ifråga är över 12 år måste eget samtycke lämnas. Dessutom krävs det samtycke från killens biologiska föräldrar. Vid ansökan om adoption görs en så kallad lämplighetsbedömning. Vid denna bedömning tas särskild hänsyn till sökandens hälsa och ålder. Av socialstyrelsens allmänna råd (2014:8) framgår att sökanden inte bör vara mer än 42 år gammal. Om sökanden är av högre ålder godkänns adoption endast enstaka gånger då det finns särskilda skäl.

Att ni är 46 och 48 år gamla är därför något som försvårar det hela. Det är dock viktigt att veta att varje fall bedöms utifrån de specifika omständigheterna och ni bör därför vända er till kommunen för att få ett säkert svar. Ni kan även kontakta myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som också hjälpa er med er adoptionsansökan.

Hoppas svaret varit till er hjälp. Annars är ni varmt välkomna att höra av er igen!

Mvh,

Nina Erlandsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (608)
2021-11-18 Adoption av vuxen (vuxenadoption)
2021-11-12 Kan jag byta efternamn till det efternamn jag hade före jag adopterades?
2021-10-24 Ansöka om och samtycka till vuxenadoption?
2021-09-18 Om man har ensam vårdnad av barnen, måste den biologiska pappan godkänna att min sambo adopterar barnen?

Alla besvarade frågor (97608)