Kan verkställighet av fängelsestraff ske med fotboja?

2019-05-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Min dotter har suttit häktad i 5 månader och 1 vecka. Hemma nu men fick sin dom igår som blev 1 1/2 års fängelse. Kan hon få fotboja direkt. Räknas de 5 månaderna med. Hon har boende och jobb
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att det ska kunna bli fråga om fotboja får det inte röra sig om ett fängelsestraff som är högre än sex månader (lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll 1 §).

För övrigt så ska i regel hon få häktestiden avräknad på sitt fängelsetraff (brottsbalken 33 kap. 5 §).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2350)
2020-05-19 Gallring av uppgifter i belastningsregistret
2020-05-18 Hur ska en förundersökning bedrivas när den misstänkte är under 15?
2020-05-18 När gallras belastningsregistret?
2020-05-18 Är det olagligt att sprida desinformation?

Alla besvarade frågor (80216)