Kan vem som helst initiera att någon får ett näringsförbud?

2017-11-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan vem som helst initiera att någon får ett näringsförbud
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Näringsförbud innebär att en person under en viss tid inte får bedriva eller ta del i näringsverksamhet (1 § lag (2014:836) om näringsförbud). Det är domstolen som beslutar om näringsförbud. Begäran om förbudet får göras av åklagare och i vissa fall även Kronofogdemyndigheten och Konkurrensverket (15-17 § lag (2014:836)). Vem som helst kan alltså inte initiera att någon får ett näringsförbud.

Ofta ges näringsförbud på grund av att personen gjort sig skyldig till grov ekonomisk brottslighet. Vem som helst kan därför initiera själva brottsutredningen genom att anmäla misstanke om brottet till Ekobrottsmyndigheten eller polisen. Det är dock sedan upp till åklagaren att begära näringsförbud.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95785)