Kan vara förtal att sprida domar m. personuppgifter på nätet

FRÅGA
Jag har för några år sedan fått fällande dom på stöld då jag blev kvar med ev väska som inte var min på en butik . Den i behåll stöldgods och jag höll i väskan åt en bekant som gick på toa. Jag gick ut för att vänta men då trodde vakten att väskan var min och jag fick skulden . Kunde inte bevisa att den inte var min fick betala böter och fällande dom gick på mig .Jag hade aldrig dragit ut väskan om jag vetat att hon hade stöldgods i den.Nu har någon sida på Google lagt upp denna dom så andra kan få tag i mitt personnr och jag kan inte få bort det . Varför blir det så allmän information så vem som helst kan begära ut dommen och sedan se mitt personnr också vilket strider mot Gdpr också .Jag känner mig väldigt utsatt och kränkt av detta
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att ta del av allmänna handlingar

Det är en grundlagsskyddad rättighet att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2:1 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF). Det är således därför "vem som helst" i regel kan begära ut din dom. (Finns dock vissa begränsningar från huvudregeln, se 2:2 TF och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400))

Sprida domar på nätet är som huvudregel ok

Huvudregeln är att man får sprida information om domar i enlighet med yttrandefriheten, 2:1 första stycket p.1 Regeringensformen (1974:152).

Undantag från huvudregeln

Det kan vara ett brott att utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Det spelar ingen roll om uppgiften som lämnas är riktig eller inte. Det här beskrivna brottet är förtal och regleras i 5:1 första stycket brottsbalken (1962:700) (BrB).

Förtalet kan däremot under vissa förutsättningar vara försvarbart, 5:1 andra stycket BrB. Det kan vara försvarbart att sprida en uppgift om den som spridit uppgiften var skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt. Här är även en förutsättning att uppgiften som sprids är sann. Situationer där spridningen kan vara försvarlig är t.ex. journalistik i nyhetsförmedling där uppgiften rör är en person som det ur allmänt intresse är försvarligt att ge ut information om.

Slutsats

Det ovan anförda innebär att den som valt att sprida din dom kan vara i farozonen för att uppfylla förutsättningarna för brottet förtal eftersom din dom innehåller dina personuppgifter tillsammans med information om din brottsliga gärning.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Victoria Ström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1194)
2021-04-30 Förtal och brott mot frihet och frid
2021-04-30 Falska anklagelser
2021-04-30 Uthängd på en hemsida
2021-04-30 När är ett förtalsbrott begånget?

Alla besvarade frågor (92164)