Kan vår fars fru belåna sin andel i fastigheten och köpa ut oss?

FRÅGA
Hej, jag & min syster är dödsbodelägare 25% var o pappas fru 50% i fastighet. Sedan februari finns plan om försäljning uppgjord m boutredn man. Frun hittade därefter vattenskada där rep borde varit klar sedan länge. Frun gör allt för att försena, förhindra både reparation & försäljn. Oklart varför. Boutredn man verkar inte förmå processen att bli klar. Vi vill nu bli utlösta då vi inte kan lita på att frun håller sig till nya tidsplanen heller. Kan frun låna med osålda fastigheten som säkerhet? Dvs motsvarande sina 50% enligt värdering och ge oss våra andelar så vi får ett avslut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har det vid er fars frånfälle skett en bodelning. Halva fastigheten har tillfallit hans fru medan andra hälften utgör kvarlåtenskapen efter honom. Den hälften som utgör kvarlåtenskap är den del som är aktuell för arv och just nu förvaltas av dödsboet. Antingen kan ni ärva en andel i fastigheten (hälften) eller så kan ni sälja fastigheten och dela på det den säljs för. Ett alternativ är även att er fars fru köper ut er.

Då hela förfarandet nu dragit ut på tiden är din undran om hans fru kan ta ett lån med fastigheten som säkerhet (utifrån hennes andel om 50%). Den andel din fars fru äger i fastigheten kan hon använda som säkerhet genom inteckning. Däremot krävs det inte enkom att hon kan använda fastigheten som säkerhet. Det krävs dessutom att banken godkänner henne som låntagare efter sedvanlig kreditkontroll och att banken godtar fastigheten som säkerhet. Däremot kan ni inte kräva att er fars fru ska ta ett lån utan hon kan även vänta tills allting är klart.

Sammanfattningsvis bör det inte finnas något hinder för er fars fru att belåna den andel av fastigheten som hon äger. Det ska ha skett en bodelning vid er fars frånfälle innebärande att hon äger hälften av den. Avgörande är däremot dels om banken godkänner fastigheten som säkerhet, dels om er fars fru godkänns som låntagare. Bara för att det finns en möjlighet att ta ett lån är det inte säkert att sådant beviljas av banken. Ni bör även ha i åtanke att ni inte kan "tvinga" er fars fru att ta ett lån och redan nu köpa ut er. Då ni har en boutredningsman som förvaltar dödsboet och arbetar för att göra klart det, kan det därför innebära att ni får vänta tills boutredningsmannens uppdrag är klart och boet är klart för att skiftas.

Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1018)
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående
2020-11-25 Efter hur lång tid kan testamente klandras och måste den som får fastighet på sin arvslott betala hela värdet?

Alla besvarade frågor (86825)