Kan vapenlicens återkallas om man blir dömd för brott?

2021-04-30 i Polis
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man har ett vapenlicens och man blir dömt för brottmål kan man blir av med vapenlicens?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det ska inledningsvis nämnas att återkallande av vapenlicens regleras i vapenlagen. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen RPFSF 2009:13 ger också riktlinjer för hur frågan ska besvaras. Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten om tillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen enligt 6 kap. 1 § vapenlagen.

Vad som anses vara olämpligt för innehav av vapen kan exempelvis avse en person som brister i omdöme och pålitlighet. Rikspolisstyrelsen har stadgat att bland annat brott som innefattar bruk av våld mot person eller annat hänsynslöst eller kränkande beteende kan vara gärningar som leder till återkallelse av vapenlicens. Rikspolisstyrelsen exemplifierar vilken typ av brott som kan innebära att man bedöms olämplig att inneha vapenlicens i 18 kap. RPFSF 2009:13. Exemplifieringen är dock inte uttömmande utan kan avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Eftersom det inte nämns i frågan vilket brott det rör sig om kan jag tyvärr inte ge något närmare svar.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar,

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?